Autorius: Ligita

OH etiketas

2024-06-12

 Kaip ir su kiekvienu įrankiu, taip ir su metaforinėmis asociatyvinėmis kortelėmis reikia tinkamai elgtis.   Svarbiausia yra užtikrinti saugumą ir vengti sužeidimo. OH etiketas yra skirtas…

mak praktiškai

Roni ir jos šeima

2024-01-11

Mergaitės Roni tėvai kreipėsi pagalbos – padėti taip suorganizuoti šeimos gyvenimą, kad jame būtų kuo mažiau konfliktų, ginčų ir peštynių tarp vaikų.  Šeimoje augo 6…

Metų upė

2023-12-18

Upės ir jos tėkmės metafora gali būti labai naudinga apžvelgiant besibaigiančių ir naujai beprasidedančių laikotarpių sandūrą, pvz. metų, santykių, gyvenimo etapų, karjeros ir pan. pokyčių….