Bendrosios nuostatos
1.1. Šios elektroninės parduotuvės www.metaforineskorteles.lt taisyklės (toliau – Taisyklės) yra Pirkėjui ir Pardavėjui (toliau – Pardavėjas) juridiškai privalomas dokumentas, kuriame nustatomos Šalių teisės, pareigos ir atsakomybė.
1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti, taisyti ar papildyti šias Taisykles. Apie Taisyklių pasikeitimus Pirkėjas informuojamas elektroninės parduotuvės tinklapyje.
Šalys ir jų kontaktiniai duomenys
2.1. Pardavėjas: Eglė Lisauskaitė, dirbanti pagal LR įstatymuose numatytą individualią veiklą (Nr. 449120), el.paštas: egle.lisauskaite@gmail.com.
2.2. Pirkėjas (klientas) – tai asmuo, kuris interneto svetainėje lankosi kaip potencialus ar nebe pirmą kartą apsilankantis bei perkantis klientas, tačiau ne jaunesnis nei 18 metų.
Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymas
3.1. Pirkimo-pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta, kuomet Pirkėjas elektroninėje parduotuvėje www.metaforineskorteles.lt suformuoja ir pateikia prekių užsakymą, prieš tai susipažinęs su šiomis taisyklėmis ir įvykdo mokėjimą.
Pardavėjo teisės
4.1. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba visiškai sustabdyti elektroninės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.
4.2. Jeigu Pirkėjas bando pakenkti elektroninės parduotuvės darbui, stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis elektronine parduotuve.
Pardavėjo įsipareigojimai
5.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti galimybę naudotis elektroninės parduotuvės paslaugomis, kurios veikimo sąlygas nustato šios Taisyklės.
5.2. Pardavėjas įsipareigoja saugoti visus Pirkėjo perduotus asmeninius duomenis. Jūsų duomenų tvarkymo būdus rasite Privatumo taisyklėse.
5.3. Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjo įsigytas prekes pristatyti Pirkėjo pasirinktu pristatymo būdu, remdamasis sąlygomis, kurias nustato šios pirkimo-pardavimo Taisyklės.
5.4. Kai dėl nenumatytų aplinkybių Pardavėjas negali pristatyti elektroninėje parduotuvėje užsakytų prekių, Pardavėjas turi teisę nutraukti Pirkimo-pardavimo sutartį, prieš tai informavęs pirkėją. Pardavėjas gali pasiūlyti analogišką prekę. Pirkėjui atsisakius, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti sumokėtus pinigus per 3 darbo dienas.
5.5. Pirkėjui pasinaudojus Taisyklių 6.2. punkte numatyta teise, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 14 (keturioliką) dienų nuo grąžinamos prekės gavimo dienos.
5.6. Pardavėjas gali negrąžinti Pirkėjui jo sumokėtos pinigų sumos tol, kol prekės negrąžintos Pardavėjui.
Pirkėjo teisės
6.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes elektroninėje parduotuvėje vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis.
6.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti elektroninėje parduotuvėje sudarytos prekių pirkimo-pardavimo sutarties, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo prekės pristatymo dienos.
6.3. 6.2 punkte aptarta Pirkėjo teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo naudojama, sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, yra su etiketėmis ir originalioje pakuotėje.
6.4. Pirkėjas sutinka perduoti savo asmeninius duomenis, reikalingus užsakymo įvykdymui.
Pirkėjo įsipareigojimai
7.1. Pirkėjas privalo sumokėti už įsigytas prekes ir jas priimti šiose Taisyklėse numatyta tvarka.
7.2. Jeigu Pirkėjas prekių pristatymo metu be svarbių priežasčių atsisako priimti prekes, Pardavėjui pareikalavus Pirkėjas privalo padengti prekių grąžinimo išlaidas.
7.3. Prekių pristatymo Pirkėjui metu Pirkėjas privalo kartu su asmeniu, pristačiusiu siuntą, patikrinti siuntos ir prekės(-ių) būklę.
7.4. Pirkėjas, naudodamasis elektronine parduotuve, patvirtina, kad sutinka su šiomis pirkimo-pardavimo taisyklėmis ir privalo jų laikytis.
Prekių kainos
8.1. Prekių kainos elektroninėje parduotuvėje nurodomos eurais. Kainos nurodomos su PVM. Patvirtinus užsakymą prie bendros prekių sumos prisideda prekių pristatymo mokestis.
Prekių užsakymas ir apmokėjimas
9.1. Pirkėjas, apsilankęs elektroninėje parduotuvėje, išsirenka jam patinkančias prekes, kurias įsideda į pirkinių krepšelį. Po pirkinių krepšelio suformavimo, Pirkėjas suveda asmens duomenis, būtinus užsakymo įvykdymui: savo vardą, pavardę, adresą, kuriuo bus pristatomos prekės, telefono numerį, el.pašto adresą bei papildomą informaciją, kuri gali būti svarbi pristatant užsakytas prekes. Pirkėjas patvirtina, jog susipažino su šiomis taisyklėmis ir patvirtina užsakymą. Užsakymas pradedamas vykdyti tik gavus apmokėjimą už prekę/-es.
9.2. Visų parduodamų prekių ypatybės nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame aprašyme. Pardavėjas neatsako už tai, jog elektroninėje parduotuvėje esančių prekių spalva, forma ar kiti parametrai gali neatitikti realaus prekių dydžio, formos ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo monitoriaus ypatybių. Dėl visų kylančių klausimų kreiptis parduotuvėje nurodytais kontaktais.
9.3. Jei Pirkėjas nesumokėjo mokėtinų sumų, laikoma, kad užsakymas yra atšauktas.
9.4. Mokėjimai apdorojami naudojantis paysera.lt mokėjimų platforma.
Prekių pristatymas
10.1. Pirkėjas, užsakydamas prekes, privalo nurodyti tikslų prekių pristatymo adresą.
10.2. Pirkėjas privalo priimti prekes pats. Jeigu Pirkėjas prekių priimti pats negali, bet prekės pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti pretenzijų dėl pristatytų prekių netinkamam asmeniui.
10.3. Pardavėjas pristato prekes Pirkėjui vadovaudamasis prekių aprašymuose nurodytais terminais, bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo sutarties sudarymo dienos.
10.4. Pirkėjui atsisakant prekės pirkimo-pardavimo sutarties, Pirkėjui grąžinamos visos jo sumokėtos sumos, įskaitant Pirkėjo sumokėtas prekės pristatymo išlaidas.
10.5. e-parduotuvė www.elegantiskai.lt veikia dropshipping‘o metodu, kai joje prekiauja daug skirtingų tiekėjų. Todėl į krepšelį įdėtos skirtingų tiekėjų prekės pirkėjui gali būti pristatomos atskiromis siuntomis ir skirtingais terminais (tikslus terminas nurodytas prie konkrečios prekės).
10.6. Pirkėjui pateikus neteisingą informaciją arba netikslų adresą, jis įsipareigoja atlyginti Pardavėjui visas su pristatymu susijusias išlaidas.
Prekių grąžinimas
11.1. Kokybiškos prekės gali būti grąžinamos per 14 dienų nuo jų gavimo dienos. Parduotų nekokybiškų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.3641 nuostatomis.
11.2. Grąžinant prekes būtina laikytis šių sąlygų:
11.2.1. Grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);
11.2.2. Prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta, nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos: nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt. (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);
11.2.3. Grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);
11.2.4. Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti Pirkėjo grąžinamas prekes, jei buvo nesilaikoma prekių grąžinimo sąlygų;
11.2.5. Prekių grąžinimas vykdomas Pardavėjo nustatytu būdu per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių gavimo dienos (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai prekė nekokybiška – tokiu atveju vykdomas prekių grąžinimas per įstatyminį garantinį terminą).
11.3. Tinkamos kokybės prekių grąžinimas ir keitimas vykdomas vadovaujantis Civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 1 dalimi.
11.4. Už Pirkėjo priimtas, bet vėliau atsisakytas prekes sumokėti pinigai grąžinami į Pirkėjo sąskaitą ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo prekės grąžinimo Pardavėjui dienos, nebent Pardavėjas ir Pirkėjas susitaria kitaip.
11.5. Pristatymo išlaidas už prekių grąžinimą sumoka Pardavėjas.
Apribojimai ir draudimai
12.1. Jokiomis aplinkybėmis negalima piktnaudžiauti šia internetine parduotuve. Naudodamiesi ja, jūs sutinkate, kad:
12.1.1. neversite, nekurstysite padaryti nusikaltimų;
12.1.2. nei pateiksite, nei platinsite žalingą ar kenkėjišką turinį, virusus;
12.1.3. jokiais veiksmais, įskaitant įsibrovimus į duomenų bazę, duomenų iškraipymą, trukdymą kitiems naudotojams naudotis šia interneto parduotuve, kitų naudotojų privatumo ar teisių negerbimą, neprašytos reklaminės ar rinkodaros medžiagos siuntimą ir bandymus pakeisti bet kokių tinklo ar prie šios e-svetainės prisijungusių kompiuterių paslaugų programas, neardysite šios svetainės vientisumo;
12.1.4. nesant išankstinio šios interneto svetainės savininko leidimo raštu, nekopijuosite, iš naujo nepaskelbsite ir nenaudosite jokio šios interneto svetainės turinio, vaizdų, nuotraukų, tekstų ir laikysitės visų autorių teisių apsaugos įstatymų.
12.2. Mes negalime atsakyti už bet kokius nuostolius ar žalą, atsiradusius dėl virusų ar kitų technologinių darinių, kurie jūsų kompiuteriui, įskaitant specifines programas, duomenis ar kitą jame esančią medžiagą, tikrai yra žalingi, puolimo tuo metu, kai savanoriškai siunčiatės medžiagą iš šios arba su ja susietos kitos interneto svetainės.
12.3. Mes pasiliekame visas teises bet kada paversti neveiksnia bet kokią vartotojo paskyrą, jei įtariame, kad gali būti įvykdytas kenkėjiškas puolimas, arba, jei manome, kad naudotojas pažeidė šias Pirkimo-pardavimo taisykles, įskaitant tiesioginį jų pažeidimą ir netinkamą naudojimą.
12.4. Jei atsidarę šią interneto svetainę matote, jog pateikiamas vaizdas neatitinka jūsų poreikių, arba, jei jūs matote puslapius ar nuorodas, kurios jus nuveda ne ten, kur tikėjotės, prašome mums pranešti apie tokius nepatogumus, kad galėtume atlikti reikiamus pataisymus. Be abejo, rekomenduojame atnaujinti savo naršyklę taip, kad jūsų kompiuteryje būtų įdiegta naujausia jos versija. Taip pat užsitikrinkite, kad jūsų naršyklėje būtų įjungtas JavaScript palaikymas.
Baigiamosios nuostatos
13.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
13.2. Šioms Taisyklėms ir santykiams tarp Šalių šių Taisyklių atžvilgiu taikomos ir jos aiškinamos remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais.
13.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
13.4. Šalys atleidžiamos nuo įsipareigojimų pagal šias Taisykles vykdymo, jei jų įvykdyti negalima dėl nenumatytų ir Šalių valios nepriklausančių aplinkybių (force majeure).
13.5. Jei iškilo kokių nors klausimų ar turite kokių nors su savo pirkiniu susijusių pastabų, nusiskundimų, kreipkitės į mus el.paštu: egle.lisauskaite@gmail.com
Prašymą/skundą dėl mūsų interneto parduotuvėje įsigytos prekės ar paslaugos galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, interneto svetainė www.vvtat.lt – ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/