Pratimas „Laimingas garvežys ar vagonas“

MAK Praktiškai
  • Iš atverstų „Traukinių pasaulio“ kortelių išsirinkite garvežio ar vagono, kuris jaučiasi laimingu keliaudamas šiandien, kortelę.

Kaip atrodo šis laimės jausmas?
Pasidėkite kortelę ant popieriaus lapo.
Nupieškite ar užsirašykite visas kylančias mintis ir jausmus.

  • Kada ir kokiose situacijose Jūsų garvežys ar vagonas jaučiasi laimingu?

Kokios detalės ir aplinkybės padeda kurti laimės jausmą?
Gal tai paties garvežio ar vagono savybės?
Gal tai yra bėgiai, kuriais rieda?
Gal tai yra supančios apylinkės?
Gal tai yra kelionėje sutinkami bendrakeleiviai?
O gal tai stotys, kuriose stoja Jūsų garvežys ar vagonas?

  • Kiek Jūsų garvežys ar vagonas gali įtakoti detales, aplinkybes, situacijas, kuriose jis jaučiasi laimingu?

Kiek dažnai ir kiek stipriai jis gali patirti laimės jausmą?
Kokiu būdu garvežys ar vagonas gali susikurti aplinką, kurioje jaustųsi laimingu?

  •  Kaip garvežio ar vagono laimės jausmas atsispindi ar gali atsispindėti Jūsų gyvenime?

Kada ir kokiomis aplinkybėmis Jūs patiriate laimės jausmą? Kaip Jūs galite įtakoti savo laimės jausmą?