Metaforinės asociatyvinės kortelės „Traukinių pasaulis“

Metaforinės asociatyvinės kortelės Traukinių pasaulis (angl. The World of Trains). Rinkinyje yra 50 kortelių, kuriose pavaizduoti patys įvairiausi garvežiai ir vagonai bei juos supanti aplinka.

Autorė – Gali Salpeter (Norvegija)

Šis rinkinys gali būti naudingas specialistams, dirbantiems su vaikais:

  • individualiai;
  • grupinių užsiėmimų metu;
  • ir su šeimomis.

Rinkinys gali būti naudingas:

  • psichologams, konsultantams, psichoterapeutams, ekspresyviosios terapijos specialistams, socialiniams darbuotojams ir kt.

Rinkinį sudaro:

  • 50 metaforinių asociatyvinių kortelių (128 mm x 94 mm);
  • 50 istorijų (nebaigtų sakinių; anglų k.) kortelių (128 mm x 94 mm);
  • Darbo su kortelėmis aprašymas (anglų k.).

Pristatymo terminas – iki 2 savaičių.

Šias metaforines asociatyvines korteles galite dovanoti, tereikia pirkimo metu į krepšelį įsidėti ir dovanų pakuotę – mes supakuosime tai kaip dovaną. Drauge prie pasirinktų kortelių pridėsime ir rankų darbo natūralaus bičių vaško žvakę jaukiems vakarojimams.

65

Kiekviena metaforinė asociatyvinė kortelė yra kruopščiai sukurta taip, kad galėtų padėti atspindėti pačias įvairiausias vaikiško gyvenimo situacijas, atpažinti, įvardinti bei išreikšti pačius įvairiausius jausmus, susijusius su viena ar kita situacija vaiko gyvenime. Kortelėse esančios spalvos, medžiagos, iš kurių yra sukurti garvežiai ir vagonai, jų dydžiai ir formos, ryšiai tarp kiekvieno vagono ir jį supančios aplinkos, taip pat kiti kortelėse esantys objektai ir ypatybės. Visa tai kortelių kūrėjai labai kruopščiai apgalvojo ir įgyvendino kurdami korteles ir siekdami, jog kortelės padėtų vaikams  ir su jais dirbantiems specialistams lengviau įvardinti gyvenime kylančius iššūkius, įvardinti bei išreikšti pačias įvairiausias, su iššūkiais susijusias emocijas ir jausmus bei padėtų rasti tinkamus sprendimus.

Galima dirbti tiek su atskiromis kortelėmis, tiek su keletu kortelių iš karto dedant jas viena šalia kitos ir taip kuriant norimo ilgio ir vaiko situaciją bei jos nuotaiką atspindintį  traukinį, galintį riedėti pačiomis įvairiausiomis apylinkėmis. Tiek atskiros kortelės, tiek iš jų sukurtas traukinys gali simbolizuoti tam tikrą situaciją, vietą, jausmą, įvykį ir pan. vaiko gyvenime.

ISTORIJŲ (NEBAIGTŲ SAKINIŲ) KORTELĖS

Istorijų kortelėse yra skirtingų garvežių ir vagonų pasakojamų istorijų pradžios. Istorijų korteles galima naudoti kartu su metaforinėmis asociatyvinėmis kortelėmis arba atskirai.

Istorijų kortelės yra kruopščiai apgalvotos ir paruoštos siekiant pasiūlyti tokias pasakojamų istorijų pradžias, kurios įgalina ir drąsina vaikus pasakoti įvairias istorijas, o specialistus – dirbti su šiomis istorijomis.

DARBO SU KORTELĖMIS APRAŠYMAS

Šiame aprašyme rasite  pasiūlymų, kaip galite panaudoti korteles dirbdami su vaikais individualiai ar grupinių užsiėmimų metu.  Šie pasiūlymai suskirstyti pagal atitinkamas temas, su kuriomis gali susidurti vaikai, pvz.: tarpusavio santykiai, stiprybės, sunkumai, atsiskyrimas, permainos, problemos šeimoje, ligos ar mirties įveika, agresyvus elgesys ir smurtas, baimės, kontrolė, raida, žala ar prievarta, atstūmimas, kūno suvokimas ir pan.

METAFORINĖS ASOCIATYVINĖS KORTELĖS PRAKTIŠKAI

KORTELIŲ PANAUDOJIMAS DIRBANT INDIVIDUALIAI

Jei vaikas nerimauja dėl artėjančių permainų (pvz., perėjimo į aukštesnę klasę mokykloje, persikėlimo į naują rajoną, prisijungimo prie futbolo komandos), specialistas gali pasiūlyti:  „Pasirink kortelę, kurioje yra pavaizduotas vagonas Tau atrodo tinkamas keliauti į tolimas Traukinių pasaulio stotis.

Vaikas pasirenka kortelę, o tada yra paprašoma apibūdinti, kas būtent ją ar jį paskatino pasirinkti vieną ar kitą traukinio vagoną. Specialistas gali padėti užduodamas klausimus, pvz:Ar tame vagone yra konkretus daiktas, kuris palengvintų kelionę į naują vietą? Jei taip, tai kokiu būdu?; Kaip Tu jautiesi žiūrėdama/-as į kortelėje esančias spalvas?; Kokie Tave palaikantys žmonės, gyvūnai ar kitos būtybės gali važiuoti šiame vagone?;Kurioje tiksliai šio vagono vietoje norėtum būti, jei leistumeisi į šią kelionę?; Kelionės metu Tu norėtum stovėti, gulėti ar sėdėti?; Ko trūksta šiame vagone?; Kuris garvežys yra geriausiai tinkamas saugiai ir smagiai tempti Tavo vagoną?.

Galima pasiūlyti vaikui nukopijuoti kortelę ant atskiro popieriaus lapo nupiešiant atskirą vagoną, suteikiant jam vardą ir jį supančią aplinką.

KORTELIŲ PANAUDOJIMAS GRUPINIAME DARBE

Specialistas, dirbantis su vaikų grupe, paklausia joje esančių vaikų: Jeigu mes sukurtume mūsų grupės traukinį, kuris tiktų mūsų grupei ir mūsų susitikimams, kokį vagoną kiekvienas iš jūsų pasirinktumėte?

Kiekvienas grupėje esantis vaikas pasirenka kortelę ir padeda ją šalia kito vaiko pasirinktos kortelės. Kortelėse pavaizduoti vagonai yra tarpusavyje sujungiami, taip suformuojant visą traukinį. Šis traukinys atspindi tai, kaip kiekvienas vaikas, būdamas grupėje, suvokia save ir savo vaidmenį.  

Sekančiame etape grupės nariai yra kviečiami dirbti poromis ir papasakoti tai, ką mato savo kortelėje poroje esančiam vaikui. Vaikų taip pat yra prašoma papasakoti tai, ką jie mato kito poroje esančio vaiko pasirinktoje kortelėje. 

Specialistas gali padėti užduodamas klausimus, pvz.: Kas paskatino pasirinkti būtent šią kortelę?; Kuo šis vagonas primena Tave šioje grupėje?; Ar Tave nustebino kartu su Tavimo poroje esančio vaiko pasirinkta kortelė? Jei taip, tai kodėl?; Kas kartu su Tavimi poroje esančio vaiko kortelėje neatitinka tai, ką Tu apie jį/ją galvoji?.

Paskutiniojo etapo metu specialistas gali paklausti vaikų: Ar galėtumėte sugalvoti ir padovanoti poroje esančio vaiko vagonui dovaną, kuri galbūt galėtų palengvintų šio vagono kelionę bendrame traukinio sąstate?

Galiausiai visi vaikai, grįžę į bendrą grupę, pakviečiami pasidalinti, kas jiems patinka bendrai sukurtame traukinyje. 

KORTELIŲ PANAUDOJIMAS DIRBANT SU ŠEIMA

Specialistas, dirbantis su šeima, pakviečia kiekvieną šeimos narį sukonstruoti po traukinį, kuris, jų nuomone, būtų tinkamas vežti visą šeimą į įsivaizduojamą Traukinių pasaulį ir ten patirti pačius įvairiausius nuotykius.

Sekančiame etape visi šeimos nariai kartu su specialistu apžvelgia kiekvieno šeimos nario sukonstruotus traukinius. Kiekvienas šeimos narys apibūdina, kodėl ji ar jis sukonstravo būtent tokį traukinį. Specialsitas skatina šeimos narius aptarti iškilusius klausimus.