Metų upė

MAK Praktiškai

Upės ir jos tėkmės metafora gali būti labai naudinga apžvelgiant besibaigiančių ir naujai beprasidedančių laikotarpių sandūrą, pvz. metų, santykių, gyvenimo etapų, karjeros ir pan. pokyčių. Kortelės UPĖ gali padėti susidėlioti bei apžvelgti svarbiausius, reikšmingiausius praėjusio laikotarpio įvykius, juos lydėjusius jausmus bei mintis, atkreipti dėmesį į tai, kas buvo svarbu bei reikšminga. Taip pat šios kortelės gali būti naudingos galvojant bei planuojant savo ateitį.

Taigi, šiems metams einant link pabaigos, pasirinkite upės kortelę, atspindinčią šį besibaigiančių ir naujai beprasidedančių metų sandūros laikotarpį, padėkite ją ant balto popieriaus lapo.

Atidžiai pasižiūrėkite į upę, esančią kortelėje, patyrinėkite ją.
Kaip atrodo Jūsų upė? Kokia yra jos būsena šiuo metu?
Užrašykite savo mintis, jausmus, kūno pojūčius lape, šalia Jūsų pasirinktos kortelės.

Išsirinkite korteles, atspindinčias Jūsų besibaigiančius metus – kokie buvo Jūsų metai? Kokie buvo Jums svarbiausi įvykiai? Kas Jums patiko, o kas – nelabai? Kas pavyko daugiau, o kas – mažiau? Kaip Jūs jautėtės, kokios mintys buvo Jūsų galvoje, ką veikėte? Iš pasirinktų kortelių, šalia pirmosios pasirinktos kortelės,  sudėliokite upės vagą, atspindinčią besibaigiančius metus.

Jei Jums patinka piešti, vietoj kortelių galite nupiešti upę, atspindinčią Jūsų besibaigiančius metus.

O dabar pakalbėkite savo upės vardu, apibūdinkite savo upės srovę nuo metų pradžios iki dabar. Galite pradėti tokiu sakiniu: “Aš esu upė, kuri… . Šiais metais mano srovė buvo… .”

O taip pat galite atsakyti į šiuos klausimus:
Ar Jūsų upės srovė šiais metais pasikeitė?
Jei taip, tai kokiu būdu? Kodėl pasikeitė?
Jei nesikeitė, tai kodėl?
Kokiais laikotarpiais ar kokiomis vietomis Jūsų upei buvo sunkiausia tekėti, nešti savo vandenis?
Kokie buvo šiais metais įvykiai, kėlę Jūsų upei daugiausiai iššūkių?
Kokiomis apylinkėmis Jūsų upei buvo lengviausia plukdyti savo vandenis?
Kas Jūsų upei labiausiai padėjo šiais metais nešti savo srovę?

O dabar vėl pažvelkite į savo pirmąją upės kortelę, atspindinčią dabarties momentą, perskaitykite žodžius, kuriuos parašėte šalia kortelės, ir skirkite keletą minučių visai šių metų Jūsų upės tėkmės apžvalgai.

Taip pat galite išsirinkti upės kortelę, atspindinčią tai, ko Jūs labiausiai norite ir trokštate kitais metais. Kaip atrodo Jūsų upė šioje kortelėje? Kaip Jūs jaučiatės, žiūrėdami į savo pasirinktą upės kortelę? Kas šioje kortelėje yra panašaus, o kas kitaip nei kortelėse, atspindinčiose besibaigiančius metus?

Kaip Jūs manote, ko Jūsų upei šiuo metu, metų sandūroje, labiausiai reikia? Kokią metaforinę dovaną, palaikančią upės tėkmę, norėtumėte padovanoti savo upei? Galite norimą įteikti dovaną apibūdinti žodžiais, nupiešti, pasirinkti kitą kortelę ar iškirpti iš žurnalo patinkantį paveikslėlį. Ši metaforinė dovana gali Jūsų upei padėti įveikti iššūkius, su kuriais ji gali susidurti ateityje.

Pastaba: Ši veikla gali padėti įveikti įvairius pereinamuosius, ne tik metų sandūros, laikotarpius, bet ir pvz. terapijos pabaigos, išsiskyrimus su svarbiais žmonėmis, gyvenamosios vietos ir pan. pokyčius.

Šį veikla turi keletą tikslų. Pirmiausiai – padėti išreikšti įvairius jausmus ir mintis, kuriuos sukelia įvairūs pereinamamieji laikotarpiai, taip pat aptarti pagrindinius įsitikinimus bei iššūkius, su kuriais susiduriame save kelyje.

Antra, ši veikla gali padėti iš šalies pamatyti, kokiu būdu mes gyvename šiame pasaulyje: kaip mes jaučiamės, mąstome ir veikiame, kokios yra mūsų stiprybės, padedančios įveikti įvairius iššūkius, kokia yra mūsų aplinka, kurioje mes gyvename ir pan.

Ir galiausiai ši veikla gali padėti pamatyti poreikius – ko mums labiausiai šiuo metu reikia? Ko ir kokiais būdais mes siekiame?

Paruošta pagal metaforinių asociatyvinių kortelių UPĖ autoriės ir leidėjos Gali Salpeter  (Story and Therapy) medžiagą: https://www.linkedin.com/pulse/end-of-the-year-activity-using-river-metaphor-story-and-therapy/?trackingId=FDaFFGAe5f%2F9BL5C8MX5pw%3D%3D