Metaforinės asociatyvinės kortelės „Upė“ (The River)

Rinkinį sudaro:

  • 60 metaforinių asociatyvinių kortelių (13 mm x 92 mm);
  • Metaforinė istorija (anglų arba rusų k.);
  • Darbo su kortelėmis aprašymas (anglų arba rusų k.)

Idėjos autorė – Gali Salpeter (Norvegija), dail. Bhargavi Anilkumar (Indija)

Pagrindinė šio rinkinio tema – upė. Kortelėse, esančiose rinkinyje, yra pavaizduotos skirtingos upės dalys ir ją supantys krantai. Metaforinė istorija pasakoja apie žmogaus bei upės kelionę vienas šalia kito laike ir erdvėje. Istoriją ir korteles galima naudoti tiek kartu, tiek ir atskirai (priklausomai nuo poreikių). Darbo su kortelėmis aprašyme galite rasti pagrindinius darbo su kortelėmis principus bei idėjas, kaip šias korteles galima panaudoti.

Kortelės gali būti naudojamos:

  • dirbant su klientu individualiai;
  • dirbant su klientais grupėje;
  • porų/šeimų terapijoje;
  • supervizijų metu ir pan.

Rinkinys gali būti naudingas:

  • psichikos sveikatos specialistams (psichologams, socialiniams darbuotojams, konsultantams, psichoterapeutams, supervizoriams, koučingo specialistams ir pan.), dirbantiems su vaikais, paaugliais ir suaugusiais žmonėmis, turinčiais įvairių poreikių;
  • specialistams, dirbantiems kūrybiškumo ir švietimo srityse.

Pristatymo laikas – iki 2 savaičių. 

Šias metaforines asociatyvines korteles galite dovanoti, tereikia pirkimo metu į krepšelį įsidėti ir dovanų pakuotę – mes supakuosime tai kaip dovaną. Drauge prie pasirinktų kortelių pridėsime ir rankų darbo natūralaus bičių vaško žvakę jaukiems vakarojimams.

55

KORTELĖS buvo sukurtos kaip terapinį procesą gilinantis projekcinis įrankis. Tačiau šios kortelės gali būti naudojamos ir kitose, ne terapinėse srityse, kaip padedantis atsiskleisti ar stimuliuojantis kūrybiškumą įrankis.

Rinkinys UPĖ atspindi proceso  – labai svarbios temos tiek terapijoje, tiek kasdienos sunkumų įveikoje – reikšmę ir svarbą.

Šio rinkinio išskirtinumas – galima naudotis tiek atskiromis kortelėmis, tiek iš pasirinktų kortelių tam tikra tema delioti aktualią kortelių seką.

Kortelės yra sukurtos taip, kad upės plotis kortelių kraštuose yra identiškas. Nors kiekvienoje kortelėje gali skirtis upės spalva, nuotaika ir apylinkių, kuriomis teka upė, vaizdai, dedant vieną kortelę šalia kitos galima sukurti norimo ilgio tekančią upę, kurią supa įvairūs krantai ir pakrantės vaizdai. Tokiu būdu gali būti sukurtas upės tęsinys (kontinuumas).

Paveikslėliai, esantys kortelėse, buvo kurti taip, kad žadintų pačias įvairiausias emocijas ir jausmus, kurie, savo ruožtu, padeda iškelti į paviršių ir išskleisti įvairias vidinio pasaulio temas, tokias kaip:  tapatumo, tarpasmeninių santykių, mirties, pokyčių, baimės, prievartos, pereinamųjų laikotarpių, ligos, santykių, stiprybės, vilties ir pan.

Žmogus gali tapatintis su upe, tekančia įvairiomis apylinkėmis, su šalia jos esančiais daiktais ir gyvūnais, su besikeičiančiais krantais ar su aplinkos, pavaizduotos kortelėse, nuotaika.

METAFORINĖJE ISTORIJOJE yra pasakojama apie žmogaus ir upės, keliaujančių vienas šalia kito į ateitį, santykį. Bekeliaudami jie susiduria ir įveikia laiko ir erdvės pokyčius. O pakeliui sutikti tiltai jiems gali padėti patekti į naują, nepažįstamą žemę. Istorija gali praturtinti darbą su kortelėmis. Ją galima skaityti atskirai arba naudoti kartu su kortelėmis.

DARBO SU KORTELĖMIS VADOVE galite rasti išvardintus svarbius aspektus – į ką yra verta atsižvelgti dirbant su šiomis kortelėmis. Taip pat galite rasti pasiūlymų kaip šias korteles galite pritaikyti dirbdami su klientais individualiai bei grupiniame darbe, taip pat dirbdami su poromis bei šeimomis.

METAFORINĖS ASOCIATYVINĖS KORTELĖS PRAKTIŠKAI

INDIVIDUALUS DARBAS SU VIENA KORTELE

Išsirinkite vieną kortelę, galinčią padėti atsakyti į Jums svarbų klausimą, pvz. Ko Jums šiuo metu labiausiai reikia?

Patyrinėkite savo kortelę. Kaip atrodo Jūsų pasirinkta upės atkarpa? Kokia upės srovė? Kokie upės krantai? Kas supa upę jos apylinkėse? 

Patyrinėkite savo jausmus ir mintis. Kaip ši upės atkarpa atspindi Jūsų poreikį? Pabandykite suvokti, ko Jums šiuo metu labiausiai reikia.

Pasidalinkite savo jausmais ir mintimis su kitais žmonėmis ar užfiksuokite tai savo dienoraštyje. 

INDIVIDUALUS DARBAS SU KELIOMIS KORTELĖMIS – UPĖS KONTINUUMU

Išsirinkite tris korteles, atspindinčias tam tikrą Jūsų gyvenimo procesą, pvz., ligą ir dėkite jas šalia viena kitos taip, kad kortelės sudarytų vieną ilgą upę – kontinuumą. Atsakykite į šiuos klausimus: kaip Jūs gyvenote iki savo ligos (pirma kortelė)? Kaip atrodo Jūsų gyvenimas dabar, kai Jūs gydotės (antra kortelė)? Kaip atrodys Jūsų gyvenimas po 10 metų (trečia kortelė)?

Pasidalinkite savo jausmais ir mintimis su kitais žmonėmis ar užfiksuokite tai savo dienoraštyje. 

KORTELIŲ PANAUDOJIMAS GRUPINIAME DARBE

Kiekvienas žmogus, esantis grupėje, pasirenka po vieną kortelę, atsindinčią jo savijautą esant grupėje ir deda ją šalia kito žmogaus pasirinktos kortelės ant popieriaus, grindų ir pan. 

Taip iš grupėje esančių žmonių pasirinktų kortelių yra suformuojamas upės tęsinys (kontinuumas), atspindintis bendrą grupėje esančių žmonių savijautą – bendrą grupės būseną.

Pasidalinkite savo savijauta su kitais grupėje esančiais žmonėmis.

 

Papildoma informacija

Instrukcijos kalba

Anglų kalba, Rusų kalba

Category
SKU N/A