OH etiketas

MAK Praktiškai
OH MYTHOS

 Kaip ir su kiekvienu įrankiu, taip ir su metaforinėmis asociatyvinėmis kortelėmis reikia tinkamai elgtis. 

 Svarbiausia yra užtikrinti saugumą ir vengti sužeidimo. OH etiketas yra skirtas sukurti bei apsaugoti pasitikėjimą ir atvirumą.

•Mes gerbiame vienas kito privatumą.
Aš galiu PRALEISTI savo eilę kalbėti apie kortelę, kurią aš pasirinkau aš išsitraukiau.
Aš tai galiu daryti paaiškindama /-as savo sprendimą arba ne, parodydama /-as savo kortelę arba ne. Jūs negalite abejoti mano sprendimu.

•Mes gerbiame vienas kito laiką.
Kai tu kalbėsi, aš tavęs nepertrauksiu.

•Mes gerbiame vienas kito gebėjimą mąstyti bei vaizduotę.
Aš nereinterpretuoju (ar interpretuoju) tavo kortelių netgi savo mintyse. Mes įsidėmime, jog NĖRA “TEISINGOS” KORTELIŲ INTERPRETACIJOS.

•Mes gerbiame vienas kito vientisumą.
Aš neprieštarauju tau, nesiginčiju su tavimi dėl tavo interpretacijų.
Bet aš galiu išreikšti savo susidomėjimą tavo pasakojimu, užduoti tau keletą klausimų tam, kad tave geriau suprasčiau. Ir aš palaikysiu tavo vaizduotės pokyčius geriausiai kaip aš galiu.

•Mes gerbiame vienas kito individualumą.
Kai aš žiūriu į savo kortelę, aš nemanau, jog ir tu matai tą patį, ką ir aš matau.

Nuotraukoje – metaforinė asociatyvinė OH kortelė iš rinkinio „MYTHOS“ (dail. Ely Raman).