CONTEMPLATION CARDS. PASLAPTINGOS ŽINUTĖS IŠ VAIKYSTĖS

Rinkinyje – 74 kortelės, skirtos vaikų, jaunimo bei suaugusiųjų vidinių išgyvenimų, emocijų bei jausmų tyrinėjimui.
Gali būti naudojamos tiek individualiai, tiek grupinių užsiėmimų metu.
Kortelės gali būti naudojamos psichologinio konsultavimo, psichoterapinio proceso, supervizijų, koučingo sesijų metu, švietimo įstaigose, šeimose ir kt.
Pakuotė ir instrukcija – anglų arba rusų kalbomis.

Autorė – Marika Saard, Estija

Šias metaforines asociatyvines korteles galite dovanoti, tereikia pirkimo metu į krepšelį įsidėti ir dovanų pakuotę – mes supakuosime tai kaip dovaną. Drauge prie pasirinktų kortelių pridėsime ir rankų darbo natūralaus bičių vaško žvakę jaukiems vakarojimams.

48

Į šį pasaulį mes atkeliaujame jo nepažindami, čia mus priima ir brangina visais įmanomais būdais. Mes jaučiame ir tyrinėjame mus supantį gyvąjį pasaulį, jį liesdami, stebėdami. Mes turime asmeninių pavyzdžių, kuriais vadovaujamės ir kurių dėka ateityje formuojasi mūsų poelgiai. Dėl to galime ir mes tapti pavyzdžiu kitiems, į kurį norisi lygiuotis. Susipažįstant su supančiu pasauliu formuojasi malonių ar skausmingų išgyvenimų patirtis, kurią nesąmoningai nešiojamės viduje. Ši išgyventų įvykių visuma taip pat turi savo tikslą – jie gyvenimo kelyje arba saugos, arba įkvėps mus. Dažniausiai prisimename tuos įvykius, kurių įsiminimas yra svarbus, ir pamirštame arba slepiame tuos, kuriuos „užkišti po devyniais užraktais“, neatsiminti yra naudinga.

Labiausiai stimuliuojančią įtaką vidinio pasaulio formavimuisi turi ankstyvoji vaikystė, o tai savo ruožtu turi pasekmes mūsų tolesniam dvasiniam gyvenimui ir elgesiui. Vaikų istorijos yra skirtingos. Yra tokių, kurie patiria priešiškumą ar sunkumus, ir dėl to kitaip mato pasaulį nei išgyvenusieji teigiamą, pozityvią patirtį.

Patirtis formuojasi ir tuomet, kai sąmoningai to nesistengiame atsiminti ar kas dėl įvykių srauto nenugula į atmintį. Kas vyksta dvasiniame vaiko ar suaugusiojo žmogaus pasaulyje galima suvokti įsigilinus į jo gyvenimo įvykius kaip visumą. Kelias ir dvasinis vaiko gyvenimas formuojasi dėka patirčių išoriniame pasaulyje.

Metaforinės asociatyvinės kortelės „Paslaptingos žinutės iš vaikystės“ yra pagalbinė priemonė specialistams, padedanti klientui atrasti ir susivokti tame, ko jis net neįsivaizdavo turintis. Kortelės pagelbės atrasti ir atskleisti istorijas, suformavusias individo realybę. Kortelės gali padėti sustiprinti vaikystės ar paauglystės patirtį, užmegzti kontaktą ir susidraugauti su savo vidiniu vaiku, rasti ryšį tarp vidinio ir išorinio pasaulio, o taip pat geriau suvokti, kas vyksta vaiko ar suaugusiojo sieloje. Kortelės taip pat suteikia įkvėpimo ateities vizualizacijai ir istorijų kūrimui bei galimybę aptarti įvairiausias situacijas.

Šių metaforinių asociatyvinių kortelių atsiradimą 2018 metais įkvėpė gyvoji gamta. Kūrybą autorei buvo itin sunku užbaigti, nes idėjų buvo daugybė – supanti gamta yra turtinga, galinga ir be galo įkvepianti. Todėl jų kūrėja Marika Saard sako, kad 74 kortelių rinkinį bet kada bus galima papildyti. Kiekvienos kortelės atsiradimo idėja joje ir pavaizduota. Anot kūrėjos, kiekvienas jos piešinys atspindi vyravusią emociją. „Esu dėkinga už buvimą šiame ilgame kelyje, nes kūryba man pačiai padėjo suprasti, kas įvyko praeityje ir ko noriu ateityje.“

Esminė kortelių tema yra vaikas su gyvūnu ar paukščiu gamtos apsuptyje ir per tai perteikiamos įvairios situacijos. Vaikas vaizduojamas be veido ir tai yra papildomos informacijos šaltinis, kuris gelbėja pagal įsivaizduojamas asmenines asociacijas apibūdinti veido išraišką. Kortelėse pateikiamos situacijos yra skirtingos ir gali būti suprantamos įvairiai: kiekvienoje jų yra užšifruota sava žinutė ir kiekvienas savaip ją supranta, interpretuoja. Viskas, ką kiekvienas pamatote kortelėje, yra tiesa.

METAFORINĖS ASOCIATYVINĖS KORTELĖS PRAKTIŠKAI

Pateikiame keletą pratimų ir idėjų, skirtų darbui su tikslinėmis grupėmis: vaikams ir jaunimui, suaugusiems, tėvams, šeimoms, įvairiems specialistams (pavyzdžiui, psichologams, socialiniams darbuotojams, vaikų teisių apsaugos darbuotojams, ugdymo įstaigų, mokyklų mokytojams ir darželių auklėtojams).

Darbui su šiomis kortelėmis nėra ypatingų apribojimų, jas galima naudoti su kitokiomis kortelėmis ir metodais. Metaforinės asociatyvinės kortelės gali būti naudojamos bet kokioje kūrybinėje veikloje, kurioje paskatintų kūrybinį įkvėpimą, suteiktų įvairovės, naujumo. Vienas iš panaudojimo būdų – taikyti kartu su kitais „Vidinių išgyvenimų“ metaforinių asociatyvinių kortelių rinkiniais WOMEN ar MEN.

Rinkitės tuos metodus, kurių tinkamumu konkrečiam klientui esate įsitikinęs, kad tai padės jam ar jūsų bendradarbiavimo procesui. Padėkite savo kelionės draugui atrasti tą istoriją, žinutę ir susivokti joje, kurią nešiojasi viduje ir nori ja su jumis pasidalinti. Tikimės, kad kortelės taps atradimų ir spontaniško įkvėpimo šaltiniu, jei tik jas visapusiškai išnaudosite.

Darbui su vaikais ir jaunimu

Pratimas „Tarp draugų“

Tikslas: draugai jauniems žmonėms yra ypatingai svarbūs. Pratimas suteikia galimybę susipažinti su jo draugais, ir su tuo, koks jis draugas yra kitiems. Papildomai galima pasikalbėti bendrai apie draugystę.
• paprašykite išsirinkti korteles, vaizduojančias jį draugų tarpe;
• pagal pasirinktas korteles tegu papasakoja savo istoriją;
• keletas orientuojančių klausimų: kas tu esi kortelėje? Kaip tu jautiesi? Kokie tavo draugai? Kokią įtaką jie turi tavo mintims, jausmams, poelgiams? Kas tavo geriausias draugas? Ką tau patinka veikti su draugais? Ką dar norėtum drauge nuveikti? Kokiu draugu tave mato kiti? ką tau reiškia draugystė?

Pratimas „Aš namuose“

Tikslas: suteikia galimybę vaikui, paaugliui, jaunuoliui atsiskleisti, kaip jis jaučiasi namuose.
• paprašykite išsirinkti kortelę, kuri atspindėtų situaciją namuose;
• tegu kortelės pagalba tai nupasakoja;
• keletas orientuojančių klausimų: kur kortelėje esi tu? Kaip tu jautiesi? Su kuo kartu tu gyveni? Kokie tavo tėvai? Ką veiki namuose?
• Jaunuolio galima paprašyta apibūdinti, kokių minčių, jausmų, poelgių iš jo tikisi šeima. Kada jis jaučiasi savimi?
Alternatyva: lygiai taip galima pasirinkti kitą buvimo aplinką, pavyzdžiui: darželį, mokyklą, senelių namai ir pan.)

Darbui su suaugusiais žmonėmis

Pratimas „Mano vaikystės istorija“

Tikslas: naudojamas tais atvejais, kai naudinga peržvelgti vaikystės laikotarpį. Pratimas suteikia galimybę susipažinti su svarbiais žmogaus vaikystės įvykiais.
• paprašykite išsirinkti korteles, kurios atspindi jo vaikystę;
• tegu išdėlioja korteles pagal praeities įvykių eiliškumą;
• paprašykite pasidalinti savo istorija. Pagal poreikį užduokite papildomų klausimų;
• keletas orientuojančių klausimų: ką tau reiškia pasirinktos kortelės? Su kokiais sunkumais susidūrei gyvenime? Kur paslėpti tavo gyvenimiškos jėgos rezervai? Kokį džiaugsmą pajutote? Ką teko išgyventi praeityje?
Alternatyva: prieš kortelių pasirinkimą galima paprašyti žmogaus parašyti tai, ką norisi. Pavyzdžiui, galima pradėti taip: „Tai, ką atsimenu pirmiausiai…“, „Aš…“, „Kažkada gyveno…“ ir kt. Ir po to tegu išsirenka istoriją nupasakojančias korteles.

Pratimas „Išsilaisvinimas nuo traumų“

Tikslas: suteikia saugią galimybę dalintis traumuojančiais išgyvenimais. Padeda saugioje aplinkoje būti išgirstam , išklausytam. Pratimas tinkamas, jei reikalingas pokalbis apie traumuojančias patirtis ir darbui su jomis, jei to pageidauja pats žmogus. Galutinis tikslas – ieškoti ir atrasti resursų, kurie kasdieniniame asmens gyvenime padės tai įveikti.
• Paprašykite pasirinkti kortelę, kuri perteikia patirtą trauminį įvykį;
• Tegu pasidalina išgyvenimais, kiek pačiam norisi;
• Pagal pasirinktą paveikslėlį turite pateikite klausimų ir nepraleiskite detalių: mintys apie save, jausmai, rūpinimasis savimi, bendras gebėjimas įveikti gyvenimiškas situacijas, išgyvenant savo emocijas ir pan. Svarbu atpažinti ir keisti neigiamas mintis, siejančias su traumine patirtimi. Tikslas yra atrasti kitų būdų, kurie žmogui būtų naudingi ateityje – nustatyti gyvybinių pajėgumų atsargas..
• Padėkite klientui taip pat nustatyti tuos atramos taškus, kurie gelbėjo atsistatymui po trauminio įvykio. Šiam tikslui taip pat reikės išsirinkti atitinkamą kortelę. Tačiau tai neturėtų vykti to paties susitikimo metu, kai aptariami trauminiai išgyvenimai. Prieš tai taip pat galite paprašyti kliento atvirai užrašyti viską, ko jam reikėtų norint sukurti savo stabilesnį ir geresnį gyvenimą.

Daugiau pratimų su metaforinėmis asociatyvinėmis kortelėmis: https://metaforineskorteles.lt/category/mak-praktiskai/