OH MORENA metaforinės asociatyvinės kortelės

RINKINĮ SUDARO:

88 kortelės, kuriose atsispindi Brazilijos džiunglėse gyvenančios šingu genties gyvenimo kasdienybė. 

22 kortelės su pėdutėmis, kuriose gali „nuvesti“ ar „išvesti“ iš 88 kortelėse vaizduojamų scenų.

Abi OH MORENA kortelių rinkinio dalys gali būti naudojamos tiek kartu, tiek atskirai. Taip pat OH MORENA kortelės gali būti naudojamos kartu ir su kitomis OH kortelėmis.

Dailininkas Walde Mar

33

Pavadinimas MORENA Brazilijoje gyvenančios šingu genties kalba reiškia žmonių kilmės vietą. Brazilų kilmės dailininkas Walde Mar, gyvenęs tarp šingu genties žmonių keletą metų, tikina niekada anksčiau nesutikęs laimingesnių žmonių. Šių žmonių gyvenimai yra paprasti ir tuo pačiu – labai turtingi savo įvairove. Regis, jų tarpusavio santykiai bei santykiai su juos supančia aplinka yra kur kas taikesni nei mūsų. OH MORENA kortelės mums leidžia prisiliesti prie pačių įvairiausių kasdienių situacijų ir santykių, nuo kurių mes, šiuolaikiniai žmonės, esame gerokai nutolę.

OH MORENA kortelės kviečia mus žaidimo forma dalyvauti šiame pasaulyje. Spalvoti paveikslėliai gali pažadinti mūsų fantaziją; mes galime kurti istorijas bei vaidmenų žaidimus. Mes galime pasakoti istorijas, užrašyti jas ar suvaidinti. Šiuo būdu gali vykti kultūriniai mainai, kurie iki šiol vyko tik į vieną pusę europiečiams užkariaujant vietinius Brazilijos gyventojus. OH MORENA kortelės gali aktyvuoti mūsų vaizduotės gebėjimus, kuriuose atsispindi genties gyvenimas be modernių technologijų bei konkurencijos ambicijų.

Šiandien žmonės gyvena gentimis tik mažose ir izoliuotose Žemės vietovėse. Tačiau žmonijos istorijoje buvo ilgas laikas, kai žmonės gyveno mažomis grupėmis. Tokia bendruomeninio gyvenimo forma tęsėsi ilgus tūkstantmečius ir, be jokios abejonės, paliko pėdsakus mūsų visų gyvenimuose. Bendruomeninė gyvenimo forma suteikė pagrindą vėlesniems pokyčiams nuo žemės ūkio iki aukštųjų technologijų, kurie ne tik kad neištrynė pirmykščio gyvenimo pėdsakų, bet suteikė žmonijai daugiau patirties. Tačiau šie ankstyvieji pirmykščio gyvenimo sluoksniai tapo nematomi mūsų akiai. Dabartinė žmonijos bendra atmintis paaiškina tik nedidelę dalį mūsų istorijos. Kur slypi mūsų bendros praeities tūkstantmečių patirtis?

Iš Brazilijos kilęs dailininkas Walde Mar yra pats kilęs iš vietinės džiunglių genties ir keletą metų gyveno tarp savo gentainių. Gyvendamas tarp savo gentainių jis piešė jų gyvenimo momentus ir tokiu būdu perdavė mums gyvenimo gentyje patirtis. OH MORENA kortelės yra daugialypės. 88 kortelių dėka mes žaismingai galime tapti šingu genties gyventojais. 22 kortelės su pėdomis mums gali parodyti kelią, kaip mums patekti į 88 kortelėse pavaizduotas situacijas.

Kaip ir visų OH kortelių, taip ir OH MORENA kortelių naudojimas nėra apribotas griežtų taisyklių. Čia nėra nei laimėtojų, nei pralaimėtojų, nėra nei taškų, nei strategijų. Jaudulys kyla gimstant įvairioms asociacijoms ir besikeičiant jomis tarpusavyje. Galima naudotis tiek instrukcijoje siūlomais pratimais, tiek mes labai skatiname dalyvius pačius kurti savo variantus.

Dalyviai patys tarpusavyje apsisprendžia dėl žaidimo formos. Visos idėjos, siūlomos šioje instrukcijoje, gali būti lengvai pritaikomos atsižvelgiant į jūsų poreikius. Tačiau yra būtina atsižvelgti į vieną dalyką. Patirtis rodo, jog tam tikrų žaidimo taisyklių laikymasis padeda sukurti vaizduotę ir spontaniškumą skatinančią atmosferą.

  • Žaidimo kartu procesas yra pagrindas. Žaidimas su OH MORENA kortelėmis nėra varžymasis tarpusavyje;
  • Būkite spontaniški ir individualūs, venkite bendrų apibendrinimų ir monologų;
  • Nei vienas žaidėjas negali būti pertrauktas, jo pasakyti žodžiai taisomi ar jam prieštaraujama;
  • Žaidėjai turi galimybę praleisti savo eilę kalbėti apie pasirinktą kortelę be jokių pasiteisinimų ar komentarų.

Korteles galima rinktis nežiūrint arba jas gali išdalinti vienas žaidėjas. Žaisti galima pagal arba prieš laikrodžio rodyklę, taip pat atsitiktine tvarka. Vienu metu tik vienas žaidėjas gali atidengti savo kortelę ar korteles. Tam yra dvi priežastys: pirma, kol vienas žaidėjas, atidengęs savo kortelę ar korteles, pasakoja apie jas, likusieji žaidimo dalyviai gali aktyviai klausytis pasakojimo, o ne galvoti apie savo korteles. Antra, taip yra išsaugomas kiekvieno žaidėjo spontaniškumas.

Dauguma žaidimo variantų gali būti žaidžiami asmeniškai, individualiai arba grupėmis iki 10 žaidėjų. 2-5 žaidėjai yra idealus grupės dydis. Iš pradžių pradedama žaisti nuo paprastesnių žaidimų, palaipsniui pereinant prie sudėtingesnių. Kiekvienas žaidimas yra pritaikomas pagal individualius poreikius ar norus – pakeitimai yra ne tik leidžiami, bet ir skatinami! Mums būtų įdomu išgirsti jūsų naujus metodus žaidžiant su OH MORENA kortelėmis. Mūsų patirtis rodo, jog šios kortelės sukelia asociacijas ir mintis dar prieš pradedant žaidimą. Paprasčiausiai peržvelgdami OH MORENA korteles, greičiausiai dėl jų grožio, mes galime pajausti kylančias mūsų viduje reakcijas.

METAFORINĖS ASOCIATYVINĖS KORTELĖS PRAKTIŠKAI

TEMA

Paskleiskite visas atverstas korteles su paveikslėliais ant didelio paviršiaus. Korteles galite sugrupuoti pagal tam tikras temas. Pavyzdžiui: ką veikia vaikai? Kuriose kortelėse atsispindi darbas? Kuo žmonės užsiima? Kaip jie yra vienas su kitu susiję? Kaip žmonės yra susiję su aplinka? Kaip žmonės yra susiję su gyvūnais?

Tai yra paprastas metodas, kuris mums leidžia susipažinti su OH MORENA kortelių įvairove ir žiūrint į atskirus paveikslėlius suvokti visumą.

Pasiūlymas: panaudokite 22 paveikslėlius su pėdutėmis. Šios kortelės taip pat gali būti sugrupuotos arba naudojamos kaip jungtys tarp 88 kortelių su paveikslėliais. Kuri kortelė su pėdutėmis galėtų nuvesti į kortelę su paveikslėliu at išvesti iš jos? Galite užsirašyti kilusias asociacijas arba tai gali suteikti pradžią meninei ar muzikinei raiškai.

VAIDMENŲ ŽAIDIMAS

Kiekvienas žaidėjas pasiima po vieną ar kelias korteles ir jų pagalba kuria istoriją ar vaidinimą. Tik šį kartą istoriją kuria ar vaidina ne žmones, o gyvūnai. Ką gyvūnai nori papasakoti žmonėms? Šios istorijos ar vaidinimai taip gali būti „perkelti“ į dabartinius laikus.

GENTIES GYVENIMAS

Kiekvienas žaidėjas pasiima po 5 korteles iš bet kurios krūvelės. Pirmasis žaidėjas pradeda kurti istoriją herojaus, pavaizduoto kortelėje, vardu. Kiti žaidėjai papildo ir tęsia pasakojimą tokiu pačiu būdu. Pasakojimas yra kuriamas, kol baigiasi visos kortelės. Tokiu būdu visi paveikslėliai bei pėdutės yra sujungiami į vieną istoriją, kurioje atsispindi genties gyvenimas, o jame dalyvauja kiekvienas žaidimo dalyvis.

Daugiau pratimų su metaforinėmis asociatyvinėmis kortelėmis: https://metaforineskorteles.lt/category/mak-praktiskai/