Pratimas „Tema“

MAK Praktiškai

Paskleiskite visas atverstas metaforines asociatyvines OH korteles MORENA su paveikslėliais ant didelio paviršiaus. Korteles galite sugrupuoti pagal tam tikras temas. Pavyzdžiui: ką veikia vaikai? Kuriose kortelėse atsispindi darbas? Kuo žmonės užsiima? Kaip jie yra vienas su kitu susiję? Kaip žmonės yra susiję su aplinka? Kaip žmonės yra susiję su gyvūnais?

Tai yra paprastas metodas, kuris mums leidžia susipažinti su OH MORENA kortelių įvairove ir žiūrint į atskirus paveikslėlius suvokti visumą.

Pasiūlymas: panaudokite 22 paveikslėlius su pėdutėmis. Šios kortelės taip pat gali būti sugrupuotos arba naudojamos kaip jungtys tarp 88 kortelių su paveikslėliais. Kuri kortelė su pėdutėmis galėtų nuvesti į kortelę su paveikslėliu at išvesti iš jos? Galite užsirašyti kilusias asociacijas arba tai gali suteikti pradžią meninei ar muzikinei raiškai.

Daugiau apie metaforines asociatyvines OH korteles MORENA: https://metaforineskorteles.lt/produktas/oh-morena-metaforines-asociatyvines-korteles/