Pratimas „Istorijų pasakojimas“

MAK Praktiškai

Skirtas iki 12 žaidėjų

Susėskite aplink stalą ar ant žemės ratu. Tegu visi žaidimo dalyviai iš eilės išmaišo visas metaforines asociatyvines OH SAGA rinkinio kortelės. Susitarkite tarpusavyje dėl žaidimo taisyklių: kiek sakinių ar laiko, pvz., 1 minutę, pasakos kiekvienas dalyvis. Panaudosite visas korteles, žaisite tik vieną kartą ar daugiau? 

Pirmasis dalyvis išsitraukia atsitiktinę kortelę iš SAGA rinkinio, pažiūri į tai, kas joje yra pavaizduota, ir spontaniškai pradeda pasakojimą: „Vieną kartą kalbantis arklys pasisiūlė mane nugabenti į tolimą šalį.“ Taip prasideda istorija…

Sekantis žaidimo dalyvis taip pat išsitraukia atsitiktinę kortelę, deda ją šalia pirmosios kortelės ir tęsia istorijos pasakojimą. Tokiu būdu visi žaidimo dalyviai išsitraukia savo korteles, deda vieną po kitos. Istorijos pasakojimas tęsiasi tol, kol baigiasi kortelės, kol paskutinis žaidimo dalyvis išsitraukia savo kortelę arba kol baigiasi istorijos pasakojimas.

Šis žaidimo būdas yra tinkamas paties įvairiausio amžiaus žmonėms – nuo darželinukų iki pačių vyriausiųjų. Kuriant istoriją žmonės tarpusavyje dalijasi savo kūrybingumu – tokiu būdu žmonės gali pajausti bendrystės ir priklausymo bendruomenei jausmus.

Daugiau apie metaforines asociatyvines OH korteles SAGA: https://metaforineskorteles.lt/produktas/oh-saga-metaforines-asociatyvines-korteles/