Pratimas „Streso diagnostika“

MAK Praktiškai

I variantas

  1. Iš atverstų metaforinių asociatyvinių OH RESILIO kortelių krūvelės jas imkite vieną po kitos, įdėmiai apžiūrėkite.

 Ką matote kortelėse? Kokie jausmai kyla žiūrint į korteles?

 Ką žiūrėdami į korteles galite įžvelgti teigiamo, pozityvaus? O kas Jums kelia nemalonią įtampą?

 Ar kortelėse pavaizduotas situacijas atpažįstate savo gyvenime?

  1. Iš užverstų kortelių krūvos imkite jas po vieną ir apibūdinkite tai, ką matote.

Kalbėdami apie savo kortelę, atsakykite į šiuos klausimus: kas yra pavaizduota kortelėje? Ar tai man kelia stresą? Kokio stiprumo stresą man kelia situacija, pavaizduota kortelėje?

Baigus pasakoti apie savo kortelę, kitas žmogus ima kitą kortelę iš užverstųjų krūvos ir taip pat atsako į tuos pačius klausimus.

Įdėmiai klausykitės, ką pasakoja kitas žmogus, nepertraukite jo, nepradėkite diskusijos.

Atkreipkite dėmesį, kaip žmonės skirtingai gali interpretuoti tuos pačius vaizdus ir ko jūs galite išmokti iš kitų žmonių pasakojimų.

II variantas

Paskleiskite ant stalo užverstas metaforines asociatyvines OH RESILIO korteles. Dalyvis pasirenka vieną kortelę, apibūdina ją, atsakydamas į klausimus: kas yra pavaizduota kortelėje? Ar tai man kelia stresą? Kokio stiprumo stresą man kelia situacija, pavaizduota kortelėje?

Vėliau tą pačią kortelę paima kitas dalyvis ir vėl apibūdina, atsakydamas į tuos pačius klausimus. Taip tą pačią kortelę apibūdina visi užsiėmime dalyvaujantys dalyviai.

Atkreipkite dėmesį, kaip žmonės skirtingai interpretuoja tą pačią kortelę.

Iš atverstų, gyvūnus vaizduojančių kortelių išsirinkite vieną, kurioje pavaizduoto gyvūno savybės Jums labiausiai padėtų įveikti stresinę situaciją.

Daugiau apie metaforines asociatyvines OH korteles RESILIO: https://metaforineskorteles.lt/produktas/oh-resilio-metaforines-asociatyvines-korteles/