Pratimas „Triptikas“

MAK Praktiškai

Tinka poroms ir mažoms grupėms

Kiekvienas žaidėjas išsitraukia po 3 atsitiktines metaforines asociatyvines OH SAGA korteles, įdėmiai jas apžiūri ir ir susideda taip, kaip jam norisi (nebūtinai ta pačia tvarka, kaip išsitraukė korteles).

Tada žaidėjas, remdamasis savo kortelėmis, kuria savo istoriją. Pirmoji kortelė yra istorijos pradžia, antroji – vidurys, trečioji kortelė – istorijos pabaiga.

Kai vienas žaidėjas užbaigia savo istoriją, kiti žaidėjai gali užduoti klausimus, padėsiančius geriau suprasti papasakotą istoriją. 

Šį pratimą taip pat gali atlikti individualiai vienas žaidėjas.

Daugiau apie metaforines asociatyvines OH korteles SAGA: https://metaforineskorteles.lt/produktas/oh-saga-metaforines-asociatyvines-korteles/