Pratimas „Meilė yra…“

MAK Praktiškai

Pasiimkite metaforinę asociatyvinę OH kortelę su žodžiu „MEILĖ“, padėkite ją atverstą, o ant jos padėkite taip pat atverstą kortelę – paveikslėlį. Pradėkite ištardami frazę „Meilė yra…“ ir pridėkite tai, ką matote ant kortelės su žodžiu „MEILĖ“ uždėtoje kortelėje – paveikslėlyje.
Tą patį galite padaryti su bet kuria kita kortele – žodžiu.
Šis būdas yra gana paprastas ir tuo pačiu – daugialypis, galintis sukelti daug skirtingų asociacijų, kurios vėliau gali virsti pokalbių temomis ar įvairiais raiškos (muzikos, piešimo, vaidinimo ir pan.) būdais.

Daugiau apie metaforines asociatyvines OH korteles: https://metaforineskorteles.lt/produktas/oh-metaforines-asociatyvines-korteles/