ARCHETIPAI – GYVENIMO PAŽINIMO ŽEMĖLAPIS/ARCHETYPES: A MAP TO READ LIFE

archetipai
archetipai

LT (ENGL below)

C.G. Jungas yra sakęs, jog visos didžiosios istorijos idėjos yra kilusios iš archetipų. 

Graikų kalbos terminas archetipas reiškia pradinį vaizdą, pirmavaizdį (arche – pradžia, tipos – pavyzdys, vaizdas). Taigi, galime sakyti, jog archetipai yra seniausi pirminiai bendri visos žmonijai vaizdiniai – džiaugsmai ir neviltys, pergalės ir pralaimėjimai ir visokie kitokie potyriai, glūdintis giliausiuose žmonijos pasąmonės sluoksniuose. Archetipai pasiekia mus iš amžių glūdumos ir visuomet yra šalia bei veikia mūsų gyvenimus – jausmus, mintis ir elgseną. Visagaliai archetipai nuolat modeliuoja žmonių dvasinę patirtį.

Archetipai veikia nesąmoningai ir automatiškai. Jų pasirodymo nekontroliuoja nei mūsų  sąmonė,  nei mūsų valia. Galime sakyti, jog gimdami pasąmoniniu būdų įgyjame ir tam tikrą archetipą – tam tikrą „rėmą“, kuris vėliau nemažai modeliuoja ir įtakoja mūsų gyvenimus. 

Archetipinių simbolių galima rasti tautosakoje, įvairiose religijose, mituose, grožinėje literatūroje ir t t. Individualioje sąmonėje archetipiniai simboliai pasirodo sapnuose, vizijų, haliucinacijų metu. 

Senovės žmonės sakė: „Pažink save“. Archetipai, įtakojantys mūsų gyvenimus, gali tapti durimis, atveriančiomis kelią į gilesnį savęs pažinimą, galintį leisti gyventi tikrą savo gyvenimą. Archetipų yra tiek daug, kiek yra tipiškų gyvenimo situacijų ir santykių. Šiame seminare arčiau susipažinsime su labiausiai paplitusiais – išgyvenimo archetipais (pagal Caroline Myss) – VAIKU, AUKA, PROSTITUTE IR SABOTUOTOJU.

ŠIAME TEORINIAME SEMINARE SUŽINOSIME:

 • kas yra archetipai?
 • kodėl yra svarbu suprasti archetipus?
 • kokios yra teigiamos ir neigiamos archetipų išraiškos?
 • kokios yra archetipų galimybės ir apribojimai?
 • kaip archetipai gali padėti pasiekti savo galią?
 • apie keturis išgyvenimo archetipus (pagal Caroline Myss): Vaiką, Auką, Prostitutę, Sabotuotoją.

ŠIS SEMINARAS YRA SKIRTAS JUMS, JEI:

 • domitės archetipais ir norite apie juos daugiau sužinoti;
 • norite daugiau sužinoti apie išgyvenimo – Vaiko, Aukos, Prostitutės, Sabotuotojo – archetipus;
 • atpažinti šiuos archetipus savo gyvenime, sužinoti šių archetipų galimybes bei apribojimus;
 • domitės metaforinėmis asociatyvinėmis kortelėmis ir norite daugiau sužinoti apie Archetipų korteles (aut. Carolyne Myss).

SEMINARĄ VEDA: Kristina Dryža, rašytoja,TEDx lektorė (https://www.youtube.com/watch?v=2o4PYNroZBY&t=1s, buvusi futuristė, archetipų konsultantė.

APIE KRISTINĄ: „Visada jaučiau, kad gyvenu dviejuose pasauliuose: vaizduotės ir realybės, apatiniame ir viršutiniame, linijiniame ir nelinijiniame. Gyvendama tarp Australijos ir Lietuvos, savo darbuose mažiau dėmesio skiriu ateičiai, o daugiau – nežinomybei. 

Aš padedu žmonėms įveikti pereinamuosius laikotarpius remiantis senovės išmintimi, kurią galime rasti mituose, archetipuose ir gamtoje. 

Konsultuoju Holivudo filmų kūrėjus, dėstau akademinėse institucijose, konsultuoju vyriausybes ir verslo organizacijas, dirbu su privačiais asmenimis“.

KIEK? 20 eurų

KADA? 2023 m. rugsėjo 21 d., 18-19.30 val. 

KUR? Zoom’e

REGISTRUOKITĖS https://bit.ly/3Yd4F4e

Jūsų registraciją patvirtinsime bei prisijungimo nuorodą Zoom’e seminaro dieną atsiųsime gavę pilną apmokėjimą.

Registracijos pabaiga 2023 m. rugsėjo 20 d. (imtinai).

Daugiau informacijos apie 2023 m. rugsėjo 26 d. praktinį seminarą: https://metaforineskorteles.lt/seminaras/in-person-workshop-archetipai-gyvenimo-pazinimo-zemelapis-archetypes-a-map-to-read-life/

SEMINARO KALBA – anglų (verčiant į lietuvių kalbą).

Seminaras nėra įrašomas, vyksta „gyvai“ – čia ir dabar.

Gali būti išrašyta sąskaita-faktūra (poreikiui esant).

JEI REIKIA DAUGIAU INFO: Eglė 8 686 60092.

ENGL

ARCHETYPES: A MAP TO READ LIFE

C.G. Jung famously said that “All the most powerful ideas in history go back to archetypes.” 

The Greek term archetype (arche – beginning, tipos – example, image) means the initial, the first image . Thus we can say that archetypes are the oldest primary images common to all mankind – the joys and despairs, victories and defeats and all kinds of experiences that lie in the deepest layers of the human unconscious. Archetypes reach us from the depths of the ages and are always present and influencing our lives – feelings, thoughts and behaviour. The all-powerful archetypes are constantly shaping people’s spiritual experience.

Archetypes work unconsciously and automatically. Their appearance is neither controlled by our consciousness nor by our will. We can say that together with our birth we unconsciously get a specific archetype – a kind of “frame” that later on shapes and influences our lives to a large extent.

Archetypal symbols can be found in folklore, various religions, myths, fiction, etc. In individual consciousness archetypal symbols might appear in dreams, visions, hallucinations.

The ancients said: “Know thyself”. The archetypes influencing our lives can be a doorway to a deeper self-knowledge that can allow us to live our true lives. There are as many archetypes as there are typical life situations and relationships. In this lecture we will take a closer look at the most common archetypes – the survival archetypes (according to Caroline Myss): CHILD, VICTIM, PROSTITUTE, and SABOTEUR.

THE LECTURE WILL COVER:

 • What are archetypes?
 • Why is it important to understand archetypes?
 • What are the positive and negative expressions of archetypes?
 • What are the possibilities and limitations of archetypes?
 • How can archetypes help to achieve their power?
 • The four archetypes of survival (according to Caroline Myss): the Child, the Victim, the Prostitute, the Saboteur.

THE LECTURE IS FOR YOU IF YOU:

 • are interested in archetypes and you would like to learn more about them;
 • would like to know more about the survival archetypes – Child, Victim, Prostitute, Saboteur;
 • would like to recognise these archetypes in your own life and to know the possibilities and limitations of these archetypes;
 • are interested in metaphorical associative cards and want to know more about the Archetype Cards (by Carolyne Myss).

THE LECTURER: 

KRISTINA DRYŽA, an author, TEDx speaker, ex-futurist and archetypal consultant. TEDx link: https://www.youtube.com/watch?v=2o4PYNroZBY&t=1s

ABOUT KRISTINA: “I’ve always felt that I live in two worlds: the imaginal and material realms, underworld and upper world, the linear and non-linear. Based between Australia and Lithuania, my work focuses less on the future and more on the unknown. 

 I guide people through transitions drawing on the ancient wisdom found in myths, archetypes and nature.

 I consult on Hollywood films, teach at academic institutions, advise governments and corporations, and work with individuals privately”.

PRICE:  20 eur

DATE:  2023 September 21st, 6-7.30 pm (EEST)

PLACE:  Zoom

REGISTER:  https://bit.ly/3Yd4F4e

Your registration will be confirmed and you will receive the Zoom link by email on the day of the lecture upon receipt of full payment.

Registration closes on 2023 September 20th (inclusive).

More info about 2023 September’s 26th in person workshop you can find there: https://metaforineskorteles.lt/seminaras/in-person-workshop-archetipai-gyvenimo-pazinimo-zemelapis-archetypes-a-map-to-read-life/

SEMINAR LANGUAGE – English (translated into Lithuanian).

The lecture is not recorded, it is “live” – here and now.

Invoices can be issued (upon request).

IF YOU NEED MORE INFO: Eglė +370 686 60092.

Žymės

seminarai
18:00 - 19:30 zoom'e

ARCHETIPAI – GYVENIMO PAŽINIMO ŽEMĖLAPIS/ARCHETYPES: A MAP TO READ LIFE

 • Data: 2023-09-21
 • Laikas: 18:00 - 19:30 (Europe/Vilnius)
 • Registracijos pabaiga: 2023-09-20 0:00

Pirkti bilietą

DEFAULT
€20
0
0.00
0

Pažymėti kalendoriuje

Organizatoriai

Eglė Lisauskaitė

Susiję Renginiai