Pratimas „Peizažas“

MAK Praktiškai

Kiekvienas žaidėjas iš užverstų metaforinių asociatyvinių OH ECCO kortelių išsitraukia po vieną kortelę.
Jei žaidėjas nori pasikeisti savo kortelę, jis gali išsitraukti kitą kortelę iš užverstų ECCO kortelių krūvelės.
Kiekvienas žaidėjas apibūdina savo kortelę (nerodydamas jos kitiems dalyviams) lyg tai būtų gamtos vaizdas:

  • Kaip atrodo šis gamtos kampelis?
  • Kokie jausmai apima būnant šiame gamtos kampelyje?
  • Ką čia galėčiau veikti?

Kai visi žaidėjai iš eilės papasakoja apie savo ECCO korteles, visos žaidėjų kortelės yra padedamos į vieną krūvelę (galima pridėti dar keletą kortelių iš užverstų ir nepanaudotų ECCO kortelių krūvelės) ir gerai išmaišomos.
Tada ECCO kortelės yra atverčiamos. Visi žaidėjai kartu stengiasi atspėti, kuri kortelė atspindi konkretaus žaidėjo apibūdintą gamtovaizdį.
Žaidėjų spėjimai yra palyginami ir aptariami.

Daugiau apie metaforines asociatyvines OH korteles ECCO: https://metaforineskorteles.lt/produktas/oh-ecco-metaforines-asociatyvines-korteles/

Daugiau apie metaforines asociatyvines korteles „Būsenų peizažai“: https://metaforineskorteles.lt/produktas/metaforines-asociatyvines-korteles-busenu-peizazai/