Pratimas „Kompozicija“

MAK Praktiškai

Išsitraukite 10 metaforinių asociatyvinių OH ECCO kortelių ir atverstas pasidėkite priešais save.
Kurios kortelės šiuo metu Jums patinka? O kurios – ne?
Kokie jausmai kyla žiūrint į šias korteles?
Galbūt kažką prisimenate, žvelgdami į šias korteles?

Visa savo mintis, jausmus ir asociacijas pasižymėkite savo užrašuose.

Daugiau apie metaforines asociatyvines OH korteles ECCO: https://metaforineskorteles.lt/produktas/oh-ecco-metaforines-asociatyvines-korteles/