Pratimas „Herojaus kelionė“

MAK Praktiškai

Šis pratimas remiasi jungiškosios krypties mokslininkės M.L. von Franz mitų ir pasakų tyrinėjimais. Visoms pasakoms, nesvarbu kokioje kultūroje jos gyvuoja, yra bendri šie šeši etapai:
1. Pasakos herojus. Tai gali būti tiek moteris, tiek vyras;
2. Pasakos herojus palieka namus tam, kad įvykdytų kažkokią svarbią misiją, užduotį ar iššūkį;
3. Herojus susitinka pagalbininkus;
4. Herojus sutinka kliūtis savo kelyje;
5. Herojus įveikia kliūtis;
6. Pasakos pabaiga.

Kurdami savo pasaką remiantis šiais šešiais pagrindiniais etapais, mes galime pastebėti kaip mūsų “Aš” veikia pasaulyje ir įveikia sunkumus.

Kaip atlikti pratimą?
Padalinkite popieriaus lapą linijomis į šešias dalis ir pasidėkite priešais save. Pasirinkite šešias OH COPE korteles ir išdėliokite šešiuose popieriaus lapo skiltyse.
1 kortelė: pasirinkite kortelę, kurioje yra pavaizduotas pagrindinis pasakos herojus;
2 kortelė: kokia yra Jūsų herojaus misija, užduotis?
3 kortelė: kas padeda Jūsų herojui jo kelionėje?
4 kortelė: kas trukdo Jūsų herojui jo kelionėje? Kokias kliūtis jis sutinka ir patiria?
5 kortelė: kaip ji ar jis įveikia kliūtis?
6 kortelė: ir taip pasaka baigiasi…

Papasakokite savo sukurtą pasaką kitam žmogui ar užsirašykite ją. Pabandykite pastebėti pasakos kontekstą, temą ar siunčiamą pagrindinę žinutę. Pabandykite pastebėti kokie yra pagrindiniai pasakos herojaus sunkumų įveikos būdai (remiantis BASIC Ph metodu).

OH COPE kortelių autorių komentaras: kiekviena kortelė mums atskleidžia informaciją apie tam tikrus sunkumų įveikos būdus. Jei, pavyzdžiui, pagrindinė pasakos herojė yra fėja, tai mums sufleruoja apie vaizduotės kaip sunkumų įveikos būdo panaudojimą. Kelionės tikslas gali būti susijęs su vertybėmis ir įsitikinimais. Pagalba, kurią herojus gauna savo kelionėje, gali būti tikroviška ar tik įsivaizduojama mūsų vaizduotėje. Kliūtys, kurias sutinka herojus savo kelionėje, gali būti susijusios su kitais žmonėmis, tik įsivaizduojamos ar patiriamos iš tikrųjų, orientuotos į sprendimą.

Kaip mes žinome iš krizių ir traumų įveikos modelio BASIC Ph, sunkumų įveika gali pasireikšti įvairiais būdais. Pasakos pabaiga gali būti orientuota į emocinę savijautą, kognityvinius ar vaizduotės gebėjimus, tarpusavio ryšius. Yra svarbu atkreipti dėmesį, kuriuos įveikos būdus pasakos herojus dažnai panaudoja įveikdamas kliūtis ir sunkumus, o kurių – ne. Tie įveikos būdai, kuriuos mūsų pasakos herojus panaudoja įveikdamas kliūtis ir yra tie įveikos būdai, kuriuos mes panaudojame savo realiame gyvenime.

Daugiau apie metaforines OH asociatyvines korteles COPEhttps://metaforineskorteles.lt/produktas/oh-cope-metaforines-asociatyvines-korteles/