Traumos gydymas metaforinių kortelių dėka

Straipsniai

Dr. Ofra Ayalon

Dr. Ofra Ayalon yra pasaulyje žinoma psichikos traumų specialistė, knygų bei straipsnių autorė, įvairių mokymų, susijusių su trauminių patirčių ir terorizmo pasekmių įveikomis, vedančioji. Šiuo metu dr. Ofra Ayalon yra Nord Cope Center (Tivonas, Izraelis) vadovė ir Bendruomenės Streso prevencijos centro (Izraelis) vyresnioji patarėja.

Žmonės, išgyvenusieji įvairias traumas, gali pakliūti į bejėgiškumo ir nevilties sūkurį. Tačiau yra ir kitas kelias – gijimas panaudojant savo vidinius resursus ir kopiant aukštyn iš trauminių patirčių duobės. Vienas iš efektyvių būdų padėti gyti žmonėms, išgyvenusiems traumines patirtis, yra OH COPE (angl. įveika) metaforinės asociatyvinės kortelės.

Krizės ir nelaimės yra mūsų gyvenimo dalis. Mums pavojų kelia karo ir terorizmo, gamtos, ekologijos, smurto artimoje aplinkoje grėsmės. Skurdas, rasinė diskriminacija, fizinis ar seksualinis smurtas taip pat sukelia mums kančias ir traumas. Kaip ir mūsų asmeninės krizės – artimųjų netektis, namų praradimas, išsiskyrimas visam laikui su mums svarbiais žmonėmis ar išdavystė tų žmonių, kuriais tikėjome – visa tai taip pat mums sukelia traumines patirtis.

Traumos sūkurys

oh copeŽmonės, išgyvenusieji traumines patirtis, dažnai jaučiasi bejėgiai ar prislėgti, prispausti kaltės ar pykčio jausmų, „pagauti“ traumos sūkurio. Ši metafora, pasiūlyta Peterio Levino, apibūdina traumos sukeltą chaosą. Šis reiškinys dar yra vadinamas traumos „juodąją skyle“ – tai yra žemyn einanti spiralė, tarsi „įkalinanti“ traumas išgyvenusius žmones, kuriems tampa sunku kontroliuoti savo pojūčius, vaizdinius, jausmus, mintis ir elgesį. Jų pagrindiniai – saugumo – poreikiai yra nepatenkinti: teisė gyventi be pavojaus, žmonės praranda savo gyvenimo kompetencijos ir kontrolės pojūčius. Kyla pyktis ir įniršis, kuriuos dar padidina gilus bejėgiškumo dėl negalėjimo valdyti situacijos jausmas. Įniršis gali būti nukreiptas tiek į save, tiek į kitus žmones.

oh copeTraumos sukeltas „sūkurys“ įtraukia žmones gilyn ir bando „priklijuoti“ žmonėms aukos tapatybę, taip nubraukdama ankstesnius žmonių pasiekimus ar ateities planus. Kai traumos gija ima dominuoti, ji tampa mūsų minčių, jausmų ir santykių centrine ašimi. Aukos gyvenimo scenarijaus kaina – atsakomybės už savo gyvenimą atsisakymas. Vienas iš pavyzdžių buvo H., išgyvenęs įkaitų dramą vienoje Izraelio mokykloje, kurioje paaugliai buvo paimti įkaitais, iš kurių 22 žuvo. Praėjus dvidešimčiai metų po šių žudynių, H. vis dar pasirašinėjo savo laiškus taip: „Ma’aloto žudynių auka“. Jis kiekvieną dieną lankė savo žuvusių bendraklasių kapus, atsiprašydamas jų, kad išgyveno.

Nuo aukos prie nugalėtojo

Visiškai priešinga kryptis gali būti judėjimas gijimo spirale aukštyn, kuri „traukia“ žmones į viršų. Žmonės gali rasti savo dar neatrastus vidinius resursus, keisti savo prioritetus, atsižvelgdami į šeimos, visuomenines ar dvasines vertybes.

oh copeKaip mes apsisprendžiame būti nugalėtojais, o ne aukomis? Kai kurie žmonės tai daro imdamiesi aktyvių veiksmų, kad įveiktų traumos metu kilusius iššūkius, prisiima asmeninę atsakomybę už savo gijimą ir padeda gyti kitiems žmonėms. Kiti gali pasirinkti atjautą ir atleidimą. Vienas ryškus to pavyzdys yra atleidimo ritualai, kuriuos atliko amišų bendruomenės Pensilvanijoje (JAV) nariai po to, kai vietinis pienovežio vairuotojas pražudė 6 mergaites. Kiti žmonės, išgyvenusieji traumines patirtis, atsiduoda altruistinei veiklai ir inicijuoja svarbius visuomeninius pokyčius. Pavyzdžiui, ponia G., kurios dukra buvo nužudyta, siekdama mergaitę nužudžiusį vyrą apsaugoti nuo mirties bausmės, savo gyvenimą paskyrė mirties bausmės Kalifornijos valstijoje (JAV) panaikinimui.

Egzistuoja gijimo būdai, kurie padeda traumas išgyvenusiems žmonėms valdyti labai didelį susijaudinimą, staigų ir smarkų emocijų išsiveržimą ir pernelyg didelį jautrumą. Galima padėti gyti žmonėms paaiškinant traumos „sūkurio“ esmę, suteikiant tiek teorinių žinių, tiek praktinių įrankių, kurie leistų žmonėms pasinaudoti savo turimais vidiniais resursais. Tačiau privalome suprasti trauminių reakcijų prigimtį ir kaip tiek atskiri žmonės, tiek jų grupės svyruoja tarp dviejų polių – tarp vilties, optimizmo bei altruizmo ir tarp nuovargio, baimės, nusivylimo, juoda/balta mąstymo.

COPE gydymo menas

Kai trauminės patirtys yra labai sunkios ir sudėtingai išreiškiamos žodžiais, mes ieškome būdų, kaip be žodžių ir saugioje aplinkoje jas išreikšti bei jomis pasidalinti. Žmonėms palengvėja, kai pasiūlome jiems savo skausmingas traumines patirtis atskleisti palengva, žingsnis po žingsnio, naudojant simbolius ir metaforas. Vienas iš veiksmingų būdų, ieškant gydančių metaforų, yra OH COPE metaforinių asociatyvinių kortelių naudojimas.

oh cope metaforinės kortelėsOH COPE kortelės, prie kurių kūrimo prisidėjome keliese – aš (dr. Ofra Ayalon), dailininkė Marina Lukyanova (Rusija) bei leidėjas Moritzas Egetmeyeris (Vokietija) – parodo, kaip žmonės iš skirtingų šalių gali sujungti savo jėgas tam, kad gimtų įrankis, kurio paskirtis yra padėti žmonėms pašalinti traumos sukeltas pasekmes bei prisidėti gydant psichikos žaizdas. 88 kortelės, esančios OH COPE rinkinyje, padeda atskleisti giliausius jausmus bei papasakoti savo išgyvenimus. Naudodami OH COPE korteles žmonės mokosi atrasti savo krizės, streso ir traumos įveikos būdus. Atsitiktinai pasirinktos kortelės (vert. pastaba: imant užverstą kortelę) ir dirbant su asociacijomis, kurias sukelia kortelėje esantis vaizdas, galime atrasti ir išmokti naujų idėjų ir minčių, kaip įveikti sunkias gyvenimiškas patirtis vietoj senų ir neveiksmingų įveikos būdų. OH COPE kortelės gali padėti mums pajusti viduje tūnantį skausmą ir atrasti vidines galias. Vyksta tam tikras vidinio mokymosi procesas, įveikiant iššūkį keliančias situacijas, „nardant“ už laiko ir erdvės ribų, eksperimentuojant ir ieškant galimų sprendimų – visa tai vyksta saugiame vaizduotės ir metaforų pasaulyje.

Įveikos modelis BASIC Ph

Ieškodami efektyvių atsparumo bei traumos įveikos būdų mes sukūrėme naują įveikos resursų modelį, kurį trumpai pavadinome BASIC Ph. Tai yra visą apimantis šešių įveikos būdų modelis: Tikėjimas (Believe), Jausmai (Affect), Ryšiai (Social), Vaizduotė/kūrybiškumas (Imaginative/metaphoric), Mąstymas (Cognitive reprocessing), Kūno pojūčiai (Physical). Šis modelis yra mūsų tarptautinės traumos įveikos mokymų programų dalis, kuris yra pavaizduotas šešiose COPE rinkinio kortelėse.

 1. OH COPE

  Tikėjimas (Believe) remiasi tikėjimu Dievu ar kitomis aukštesnėmis jėgomis, tikėjimu ir pasitikėjimu kitais žmonėmis bei savimi. Tikėjimo ir vilties reikšmė yra didžiulė įveikiant krizes ir tai patvirtina moksliniai tyrimai.
 1. OH COPE

  Jausmai (Affect). Afektas yra jausminis sąmoningumo aspektas. Širdis simbolizuoja meilę ir neapykantą, baimę ir drąsą, gedulą ir džiaugsmą, pavydą ir atjautą bei dar daug kitų jausmų. Šis įveikos būdas iš esmės remiasi gebėjimu atpažinti bei įvardinti savo jausmus, vėliau juos išreikšti žodžiu (pasakojant, rašant, vaidinant) arba nežodiniu būdu (žaidžiant, šokant, tapant, lipdant ar muzikuojant).
 2. oh cope

  Ryšiai (Social). Šis įveikos būdas remiasi mūsų ryšiais – tarpusavio sąveikomis tarp žmonių. Mes galime suteikti pagalbą vieni kitiems ar patys ją gauti savo šeimos ar draugų rate, taip pat galime teikti ar gauti pagalbą kaip profesionalūs pagalbos teikėjai. Išgyvenant traumos sukeltas pasekmes labai didelis ir svarbus poreikis yra jas liudyti – trauminės patirtys turi būti pripažintos, išreikštos, išklausytos pagalbą teikiančių žmonių, jų priimtos, išbūta su jomis ir suteikta reikalinga pagalba.
 3. Vaizduotės/metaforos (Imaginative/metaphoric) būdas yra pagrindinis įveikos būdas, kai trauminės patirtys yra sunkiai išreiškiamos žodžiais. Ši priemonė siūlo daugelį kitokių trauminių patirčių išraiškos būdų. OH COPE kortelių paveikslėliai gali „iššaukti“ asmeninius, giliai paslėptus prisiminimus ar įsivaizdavimus, susijusius su traumine patirtimi. Bet kokia OH COPE kortelė (ar keletas jų) gali padėti išgyventi siaubingą realybę ir rasti paguodą vaizduotėje.
 4. OH COPEMąstymo (Cognitive reprocessing) dėka mes, žiūrėdami į OH COPE paveikslėlius, galime papasakoti apie traumos sukeltus jausmus. Tai yra dar vienas būdas kontroliuoti žmogaus potraumines pasekmes ir skausmingus prisiminimus. Pasakojant apie išgyventą traumą, žmogus turi galimybę dar kartą peržvelgti situaciją saugioje aplinkoje, analizuoti ir suvokti, koks yra situacijos poreikis, planuoti išsigelbėjimo bei įveikos būdus.
 5. Kūno pojūčių (Physical) įveikos būdai. Trauma yra saugoma kūne. Peteris Levinas siūlo pasinaudoti kūno sąmoningumu ir somatine patirtimi „atšildant“ somatinę traumą ir atgaunant savo kūno bei proto kontrolę. Šie metodai yra naudojami sukurti lanksčią pusiausvyrą tarp įtampos ir atsipalaidavimo, atrasti kūno ribas ir peržiūrėti santykį tarp asmeninės erdvės ir pasitikėjimo.

Kitos OH COPE rinkinyje esančios kortelės, kurios leidžia žodiniu ar nežodiniu būdų išreikšti save, padeda pasiekti į atminties užkaborius užkištas patirtis. Mes patyrėme, jog šie traumos įveikos būdai yra efektyviausi padedant žmonėms įveikti traumines patirtis ir ieškoti sprendimo būdų ginkluotų konfliktų, savižudybių prevencijos ir smurto artimoje aplinkoje atvejais. Realiose kritinėse situacijose žmonės paprastai panaudoja keletą iš savo turimų įveikos būdų.

Pradžių pradžia

Pirmas žingsnis atsigavimo ir gijimo link yra fizinis bei psichologinis saugumas. Kai žmonės jaučiasi saugiai, jie gali išreikšti savo jausmus žodiniais ir nežodiniais būdais, dalytis sapnais, košmarais ir kitomis trauminėmis savo reakcijomis. Kai tam yra tinkamas laikas ir sąlygos, gedėjimo ir atminimo ritualai gali padėti sustiprinti žmogaus atsparumą.

oh cope metaforinės kortelėsBet kuri OH COPE kortelė ar keletas jų gali pasitarnauti kaip atspirties taškas pasakojant apie įvykius ir žmonių reakcijas į juos. OH COPE kortelės suteikia žmonėms galimybę atsitraukti nuo traumą sukėlusio įvykio ir dar kartą saugioje aplinkoje prisiminti įvykio aplinkybes, įvykių seką. Šis atsitraukimas – tam tikra kūrybinė erdvė, kurioje galime saugiai dirbti su trauminiais atsiminimais ir patirtimis. Kortelėje esančio vaizdo ir žmogaus pasakojimas apie tai, ką mato joje, tarnauja kaip tam tikra apsauga nuo intensyvių emocijų. Kai prisiminimai tampa per daug didele našta pasakojančiam žmogui, šis visada gali saugiai grįžti prie istorijos, esančios OH COPE kortelėje, ar ieškoti kitos kortelės, kuri padėtų išgyventi išsigelbėjimo, gijimo ir asmeninio augimo jausmus.

Įveikos būdų paieška

Šio pratimo tikslas – atrasti įveikos būdus, kuriais mes jau pasinaudojome bei tuos, kurie buvo užblokuoti išgyventų krizių metu. Kai mums prireiks, kokiais savo resursais mes vėl galėtume pasinaudoti?

 1. Išskleiskite šešias BASIC Ph modelio korteles taip, kad matytumėte, kas jose pavaizduota. Pažiūrėkite, kas yra jose vaizduojama pagal BASIC Ph modelį – Tikėjimas, Jausmai, Ryšiai, Vaizduotė, Mąstymas, Kūno pojūčiai.
 2. Nežiūrėdami iš užverstų kitų OH COPE rinkinio kortelių išsirinkite kitas šešias korteles ir jas užverstas paveikslėliais į apačią padėkite ant atverstų BASIC Ph modelio šešių kortelių. Kiekviena BASIC Ph modelio kortelė – Tikėjimas, Jausmai, Ryšiai, Vaizduotė, Mąstymas, Kūno pojūčiai – yra uždengta kita pasirinkta OH COPE kortele.
 3. Atverskite vieną iš užverstų kortelių, kuri yra padėta ant vienos iš BASIC Ph modelio kortelės. Papasakokite, ką joje matote, kaip joje atsispindi jūsų gyvenime naudojamas tas įveikos būdas, kuris yra pavaizduotas PASIC Ph modelio kortelėje, ant kurios buvo padėta jūsų pasirinkta kortelė. Kaip šis įveikos būdas pasireiškia iš teigiamos ar iš neigiamos pusių? Pvz., mano vaizduotės įveikos būdas man leidžia atsiriboti nuo savo rūpesčių (teigiamas) ir mano Ryšių įveikos būdas daro mane pernelyg priklausomą nuo kitų žmonių (neigiamas). Taip atverskite vieną po kitos visas šešias korteles, uždėtas ant BASIC Ph modelio kortelių, ir papasakokite, kaip kiekvienoje atverstoje kortelėje atsispindi jūsų įveikos būdas, pavaizduotas BASIC Ph modelio kortelėje, ant kurios buvo uždėta jūsų užversta kortelė.
 4. Dabar prisiminkite tą laiką, kai savo gyvenime patyrėte didelį stresą ar krizę. Atverskite likusias COPE rinkinio korteles paveikslėliais į viršų ir išsirinkite tris korteles, kuriose geriausiai atsispindi jūsų patirtys ir išgyvenimai.
 5. Patyrinėkite situacijas, esančias jūsų atverstose trijose kortelėse. Kuriuos iš BASIC Ph modelio įveikos būdų jūs panaudojote tam, kad įveiktumėte stresą ar krizę? Pasinaudokite Jūsų pasirinktoje kortelėje esančiu paveikslėliu tam, kad papasakotumėte, kaip jūs įveikėte jums sudėtingą gyvenimo situaciją.
 6. Taip pat patyrinėkite ir atraskite tuos įveikos būdus, kurių jūs nepanaudojote. Užverskite tas BASIC Ph modelio korteles, kuriose pavaizduotų įveikos būdų jūs nepanaudojote. Šiose kortelėse atsispindi tie įveikos būdai, kurie buvo blokuoti jūsų trauminių išgyvenimų metu.
 7. Iš kitų atverstų COPE rinkinio kortelių susiraskite tokias korteles, kurios padėtų jums iš naujo aktyvuoti jūsų užblokuotos įveikos būdus.
 8. Kai baigsite, skirkite laiko savirefleksijai apie tai, kaip jums sekėsi atrasti ir panaudoti tuos įveikos būdus, kuriuos jau naudojate ir kaip jums pavyko atgaivinti užblokuotus įveikos būdus. Pasidalinkite savo refleksijomis vieni su kitais. Papasakokite savo trauminių išgyvenimų istoriją iš naujo ir stebėkite, kaip ji keičiasi panaudojant visus įveikos būdus, pavaizduotus BASIC Ph modelio kortelėse.

Cunamis: pavyzdžiai

Toliau yra pateikti pavyzdžiai, kaip BASIC Ph modelio kortelėse pavaizduoti skirtingi įveikos būdai padėjo dirbant su 2004 metais Tailande cunamio katastrofą išgyvenusiais žmonėmis.
Šiomis kortelėmis katastrofą išgyvenusieji žmonės pasinaudojo atsakydami į klausimą: „Kas jums padėjo labiausiai katastrofos metu ir po jos?“.

Tikėjimas Dievu ar kitomis aukštesnėmis jėgomis: „Cunamio metu aš meldžiausi mečetėje. Staiga plūstelėjo didelė banga, užtvindė aplinkines gatves, vanduo apsupo mečetę, tačiau nepalietė jos. Įvyko stebuklas ir mane išgelbėjo Dievo malonė.“

Ryšiai: „Aš savanoriavau padėdamas sužeistiems žmonėms. Jų kančia buvo didesnė nei mano. Padėdamas kitiems aš padėjau sau.“

Jausmai ir jų išraiška: „Buvo metas, kai aš jaučiau ypatingai didelį skausmą savo viduje, kurį man buvo labai sunku apibūdinti. Man trūko žodžių, kuriais galėčiau pasidalinti savo skausmu su draugais. Aš nedrįsau jiems užkrauti savo skausmo naštos. Štai kodėl šios kortelės yra tokios svarbios man: jos man leido priimti savo jausmus ir jais pasidalyti, kaip ir kitiems žmonėms, esančiais šioje grupėje. Aš nebejaučiu gėdos. Man palengvėjo.“

Vaizduotė: „Ar jūs norite sužinoti, kaip aš išsigelbėjau? Aš skendau ir tuo pačiu dar spėjau įsivaizduoti stiprią virvę, esančią vandenyje. Aš jos savo vaizduotėje griebiausi ir išnirau iš vandens. Aš išsigelbėjau nepaisant to, kad vandenyje iš tikrųjų nebuvo jokios virvės.“

Mąstymas, informacijos paieška ir supratimas: „Praėjus po cunamio dviems savaitėms, aš vis dar negalėjau miegoti. Kiekvieną naktį praleisdavau ieškodamas informacijos internete apie cunamį. Tada aš pradėjau lankytis mokyklose ir pasakoti apie cunamį. Štai kodėl jie mane atsiuntė į šiuos mokymus.“

Kūno pojūčiai: „Aš turėjau pasinerti į sunkų darbą įsitraukdamas į katastrofos padarinių tvarkymo darbus. Tai buvo vienintelis būdas suvaldyti savo nerimą ir liūdesį.“ Kita mokytoja pasakojo: „Dirbant su vaikais man pavykdavo juos nuraminti po to, kai jie fiziškai judėdami išsikraudavo ir po to tapdavo pavargę, ramiai sėdėdavo, giliai kvėpuodavo ir atsipalaiduodavo.“

Pabaigai

Nėra vieno vienintelio įveikos būdo, tinkamo visoms situacijoms, visiems žmonėms ir visiems amžiaus tarpsniams. Kiekvienas žmogus, kiekviena šeima ir kiekviena bendruomenė turi savo ypatingus įveikos būdus, iš kurių susidaro jų pagrindinė įveikos „kalba“. Efektyvi terapeuto pagalba – padėti traumines patirtis išgyvenusiems žmonėms atrasti jų pagrindinę įveikos „kalbą“ ir padėti vystyti kitus, papildomus įveikos būdus.

Iš anglų kalbos vertė Eglė Lisauskaitė

Dr. Afros Ayalon straipsnis “Healing trauma with metaphoric cards” anglų kalba 2007 publikuotas žurnale “Therapy today”. Straipsnio originalą anglų kalba rasite čia: https://www.oh-cards-institute.org/wp-content/uploads/2012/06/Ofra-Ayalon-Healing-Trauma-with-Metaphoric-Cards.pdf

Iliustracijose panaudotos metaforinės asociatyvinės kortelės iš rinkinio „COPE“. Autoriai: leidėjas Moritzas Egetmeyeris, žymi krizių ir traumų įveikos specialistė dr. Ofra Aylon ir dailininkė Marina Lukyanova. OH kortelių leidėjo internetinė svetainė https://oh-cards.com