Pratimas „Kategorijos“

MAK Praktiškai

Išrūšiuokite metaforines asociatyvines OH INUK korteles – paveikslėlius į dvi krūveles: į vieną krūvelę dėkite tai, kas Jums pažįstama, į kitą krūvelę – tai, kas Jums yra nepažįstama.
Iš krūvelės „Nepažįstama“ išsirinkite INUK kortelę – paveikslėlį, kuri labiausiai traukia Jūsų dėmesį. Ką Jūs matote šioje kortelėje? Kas patraukė Jūsų dėmesį?
Pratimo variacijos:
Kurioje INUK kortelėje – paveikslėlyje atsispindi Jūsų pasitenkinimo jausmas?
Kurioje INUK kortelėje – paveikslėlyje atsispindi tai, ko Jūs dar neatradote ir norėtumėte atrasti?
Galite sugalvoti savo kategorijas, pagal kurias norėtumėte išrūšiuoti INUK korteles – paveikslėlius.

Daugiau apie metaforines asociatyvines OH korteles INUK: https://metaforineskorteles.lt/produktas/oh-inuk-metaforines-asociatyvines-korteles/