Metaforinės asociatyvinės kortelės eiliuotai

MAK Praktiškai
Edgar Valter. “Puokiai”

Ši mintis kilo kartu su dukra beskaitant nuostabią Edgar Valter knygą “Puokiai”. Šioje knygoje pasakojama istorija apie šiltą simpatiškų pelkių gyventojų puokių ir žmogaus Piekio draugystę. Dar daugiau – tai yra pasakojimas apie gamtos ir žmogaus tarpusavio ryšį.

Taigi, kaip puokiai eiliavo?

“O dabar jūs man papasakokit, kaip leisdavot laiką taip ramiai stovėdami savo baloje?

Iš tiesų – ką veikėm? Puokiai susižvalgė. Tuomet vienas vyresnysis puokis atsikrenkštė ir tarė:

Na matai, mes stovėjom, stovėjom …

Ir kūrėm eiles! – pasigirdo vieno iš mažiausiųjų puokių džiugus balselis.

Piekis prisidegė nuo žibalinės lempos savo pypkę, keletą kartų supapsėjo ir pasidomėjo:

Na, ir kaipgi jūs tai darėte?

Ogi štai kaip, – maloniai ėmėsi aiškinti mažasis puokis. – Vienas pasakydavo kokį sakinį, o tada kitas turėdavo pasakyti antrą, kuris rimuotųsi su pirmuoju. Tuomet būdavo trečio eilė, paskui ketvirto ir taip toliau …

Žiūrėk tu man, kaip sumaniai! Šyptelėjo seneliukas. -Turbūt išties būdavo smagu.” (Edgar Valter “Puokiai”)

Jei ir Jūs mėgstate eiliuoti, pabandykite pažaisti puokių žaidimą:

🟢imkite kortelę, pasakykite vieną sakinį,

🟢paėmę antrąją kortelę – pasakykite antrą sakinį, kuris rimuotųsi su pirmuoju,

🟢tada imkite trečią kortelę ir pasakykite trečią sakinį, kuris rimuotųsi su antruoju ir

🟢taip toliau …

Šiam smagiam užsiėmimui galite pasitelkti OH SAGA korteles. Rinkinyje rasite 55 korteles, kurių autorius yra dailininkas Ely Raman. SAGA korteles galite naudoti kurdami ne tik eiles, bet ir savo pačių istorijas, mitus ar pasakas – tai ir yra šio žaidimo tikslas, o ne atpažinti ir pasakoti jau žinomas, pažįstamas istorijas ar pasakas. SAGA kortelės atgaivina spontaniškumo ir netikėtumo džiaugsmą bei vaikystės svajonių prisiminimus. Vaizdai kviečia keliauti į pasakojimų, fantazijų, svajonių ir magijos pasaulį.

Paeiliuojame? Kokios Jums gimsta eilės žiūrint į šias SAGA rinkinio korteles?

Eglė Lisauskaitė

MAK Saga